Passie voor geo-data

16 april 2019
Auteurs:
Florien Willems
webredacteur geografie.nl
GeoWeek
onderwijs
Nieuws
FOTO: KADASTER

Het Kadaster is al vanaf de eerste GeoWeek in 2006 betrokken als partner. Dorine Burmanje, voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster, vertelt vol passie waarom het zo belangrijk is jongeren enthousiast te maken voor geo-data. ‘Alles gebeurt érgens’, en het Kadaster heeft de data van dat ergens.

 

‘Geo wordt vaak geassocieerd met het schoolvak aardrijkskunde en dat is niet het meest populaire vak’, begint Dorine Burmanje, ‘terwijl het zo belangrijk is om jongeren bekend te maken met wat je allemaal kunt met geo-data.’ Het Kadaster is op diverse manieren actief bezig om jongeren enthousiast te maken voor geo. ‘We zijn betrokken bij lesprogramma’s en -tools zoals EduGIS. We ontwikkelen modules om kinderen zelf een stad of dorp te laten bouwen, we proberen geo-opleidingen beter tot hun recht te laten komen of nieuw leven in te blazen.’ Meedoen als partner van de GeoWeek was voor Burmanje in 2006 dan ook een logische keuze waar ze nog steeds achter staat. Op deze manier worden weer meer jongeren bereikt en probeert het Kadaster op alle fronten aandacht te hebben voor geo-onderwijs.

Geografische data

Waarom is dat enthousiasme voor geo-data zo belangrijk? Burmanje gebruikt een oneliner van de VN: ‘Alles gebeurt ergens.’ Alles gebeurt op een fysieke locatie. En als je daar data over hebt, kun je er wat mee. Als voorbeeld noemt ze problematiek rondom milieuvervuiling. ‘Voor je hiervoor een oplossing kunt bedenken, moet je eerst weten wáár vervuiling plaatsvindt.’

FOTO: KEES VAN KOOTEN
Dorine Burmanje

‘We leven met steeds meer mensen op dezelfde aarde dus het wordt steeds belangrijker hoe we met ruimte om gaan’, vertelt ze verder, ‘maar ook duurzaamheid wordt belangrijker de laatste decennia. Als je duurzaam wilt leven met al die mensen, hoe doe je dat dan, hoe ga je met de ruimte om? Hoe plaats je dingen in de ruimte? Om dit te weten heb je data nodig: geo-data! En die data verzamelen wij bij het Kadaster.

Van iedere centimeter grond in Nederland weet het Kadaster wat er op, onder of boven aan de hand is. Waar liggen bijvoorbeeld kabels en leidingen of wat is officieel een natuurgebied. Geo-informatie die belangrijk is bij besluitvorming over indeling van de ruimte. Ook is die informatie nodig voor het goed functioneren van een land. We registreren bij het Kadaster wat van wie is, en als je dat weet, ontstaat een gezonde economie. De basis van een gezond land, dat zijn wij.’

Data om te helpen

De geo-data waarover het Kadaster beschikt, kan helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met een geo-component. Zoals bijvoorbeeld bij de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen, die wel of niet onder water moest worden gezet. Met informatie van het Kadaster kunnen partijen hun besluit vormgeven en aan de slag.

GeoWeek

Met diezelfde informatie kan het Kadaster ook allerlei interessante expedities aanbieden tijdens de GeoWeek. Zo mag in Zwolle een groep jongeren aan de slag met data om een ontwikkelplan voor de omgeving van hun eigen school te maken. In Rotterdam wordt duidelijk hoe je een stad goed in kaart kunt brengen met alle data die er is – zowel met luchtfoto’s als meettechnieken. In Apeldoorn kan een klas mee op sensorwandeling. Het Kadaster laat dan zien waar overal sensoren aanwezig zijn die data meten. In Groningen kunnen leerlingen de stad opnieuw inrichten, maar dan wel in samenwerking met alle belanghebbende partijen én gebruikmakend van de beschikbare data.

Tijdens deze expedities zien jongeren wat het Kadaster doet en worden ze hopelijk enthousiast over het werk. ‘Wij moeten onze medewerkers van de toekomst rekruteren uit deze generatie’,  legt Burmanje uit. ‘En zij zien zo dat het echt betekenis heeft wat we doen.’

‘We vinden het geweldig om te delen wat we doen, jongeren enthousiast te maken voor ons vak en voor de plek die het Kadaster inneemt!’

Passie voor het vakgebied

Geo-data is dus ontzettend van belang, maar ook belangrijk is hoe er met die data wordt omgesprongen. ‘Welke data is er, hoe kunnen we die ordenen, wat is de kwaliteit? Tegenwoordig zijn er prachtige IT-systemen om hiermee om te gaan. We werken met moderne technieken. Dus ook jongeren die het interessant vinden om daarmee te werken, moeten weten dat ze bij ons op de juiste plek zijn. Met dit werk kun je informatie koppelen aan de betekenis van ruimtelijke ordering’, benadrukt Burmanje.

De aansluiting tussen onderwijs en praktijk is volgens Burmanje minder belangrijk dan enthousiasme voor het vakgebied. Door nu al enthousiasme te creëren bij jongeren voor geo en te laten zien wat je allemaal kunt in de geo-sector, hoopt het Kadaster dat jongeren uiteindelijk hun weg naar het vakgebied wel vinden. Een breed scala aan professies is welkom, want niet enkel geografen werken in de geo-sector of bij het Kadaster specifiek. Burmanje is hiervan zelf een goed voorbeeld, na de opleidingen orthopedagogiek en bedrijfseconomie kwam zij in de geo-sector terecht. Ook juristen, administratief medewerkers en IT-deskundigen zijn nodig en belangrijk in deze sector – als ze maar passie hebben voor het vakgebied.

 

  • Schrijf je klas in voor een van de expedities die het Kadaster organiseert deze tijdens de GeoWeek 2019