Roots en route

1 september 2010
Dit artikel is verschenen in: geografie september 2010
Kennis

De beleving van plekken wanneer je nergens wortel hebt geschoten

Waar je vandaan komt en bent opgegroeid zegt iets over wie je bent. Geworteld zijn op een plek draagt bij aan het vinden van een eigen plek in de wereld. Maar hoe zit dat met kinderen van expats? Thuis is voor hen juist en route zijn. Een nieuwe kijk op begrippen als thuisvoelen, roots en plaatsverbondenheid in een globaliserende wereld.

De Groote & Huigen - Roots en route.pdf
Download dit document (345.22 KB)