geografie september 2010

Watertorens Himalaya lopen leeg | Waterveiligheid Frankrijk na de storm | De wijk als springplank voor bedrijven | Dreiging in de Donaudelta | Hotspot Noord-Limburg | Nederland in 2040 | Expatkinderen, roots en plaatsverbondenheid

Kennis

Smelten gletsjers bedreigt 67 miljoen mensen in Zuidoost-Azië

Alle rivieren in Azië worden gevoed door de gletsjers en sneeuwvelden van de Himalaya en het Tibetaanse plateau. Deze ‘watertorens’ worden bedreigd door opwarming, maar het effect op de waterbeschikbaarheid en voedselzekerheid benedenstrooms varieert sterk. Terwijl de landbouwgebieden langs de Indus en Brahmaputra met grote droogten worden bedreigd, zal het langs de Gele rivier juist natter worden.

klimaatverandering
Azië
Kennis

Storm Xynthia zet het ruimtelijk beleid in Frankrijk op scherp

De storm Xynthia die in februari de Franse westkust teisterde, maakte pijnlijk duidelijk dat het slecht gesteld is met de bescherming tegen overstromingen in Frankrijk. Het versterken van het dijkenstelsel is een heidense klus, maar nog moeilijker is het overwinnen van de lokale weerstand tegen de strenge bouwregels in risicozones.

Frankrijk
Kennis

De wijk als springplank voor bedrijven

Beleidsmakers richten zich op het stimuleren en behouden van bedrijven in woonwijken, maar de ontwikkeling van bedrijvigheid op die locaties blijft achter. Dat heeft veel te maken met de levenscyclus van bedrijven. Als startpunt is de wijk wel geschikt, maar zodra bedrijven groeien zullen ze de wijk om meerdere redenen verlaten.

Nederland
Kennis

Groter dan Groningen

Twintig jaar stadsmarkeringen – de stedelijke groei gemarkeerd

In 1990 werden bij belangrijke toegangswegen van Groningen stadsmarkeringen opgericht: kunstwerken die de grens tussen stad en platteland aangeven. Twintig jaar later zijn de eerste opgeslokt door de stadsuitbreiding. Ze maken ons bewust van de uitdijende stad en de gevolgen daarvan.

Groningen
Kennis

Problemen in de Donaudelta

De Donaudelta vormt een wereldberoemd vogelgebied, met een rijke visfauna. In dit zwaar beschermde stuk natuur heeft de Oekraïne een scheepvaartroute uitgebaggerd op basis van een eigen positieve Milieu Effect Rapportage. Een internationale audit wijst echter op negatieve milieueffecten in buurland Roemenië. De Oekraïne heeft de werkzaamheden toch uitgevoerd.

Oekraïne
Kennis

Naar een Europese strategie voor de Donau-regio?

Veel belangen, weinig concrete plannen

Eind februari kwamen de leiders van acht landen bijeen op de Danube Strategy Top. Ze stemden erin toe een ‘aantrekkelijke, veilige en welvarende Donauregio te creëren volgens gemeenschappelijke waarden, principes en fundamentele doelstellingen’. Concrete plannen zijn er nog niet, maar de EU kan een zetje geven.

Kennis

Hotspot Noord-Limburg vecht tegen de krimp

Noord-Limburg is de bescheidenheid voorbij. Tegen de krimpscenario’s in zet de regio rond Venlo in op groei. De Floriade van 2012 is een opmaat naar meer, is de gedachte. De wereldtentoonstelling moet dit deel van Limburg definitief op de kaart zetten. Wat nog ontbreekt, is een verhaal met een slogan. Noord-Limburgers op zoek naar de eigen identiteit.

Serie: Nederland in twaalf delen
Kennis

Voedsel in de stad

Voedsel is terug op de stedelijke agenda’s. Londen, Boston en Amsterdam hebben het ommeland weer ontdekt. Niet alleen als recreatiegebied of mogelijke bouwlocatie, maar ook - opnieuw - als primaire voedselbron. Betrokkenheid van de burgers en duurzaamheid staan daarbij voorop.

voedsel
Kennis

Roots en route

De beleving van plekken wanneer je nergens wortel hebt geschoten

Waar je vandaan komt en bent opgegroeid zegt iets over wie je bent. Geworteld zijn op een plek draagt bij aan het vinden van een eigen plek in de wereld. Maar hoe zit dat met kinderen van expats? Thuis is voor hen juist en route zijn. Een nieuwe kijk op begrippen als thuisvoelen, roots en plaatsverbondenheid in een globaliserende wereld.

Kennis

Biodiversiteit werkt!

De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot het Jaar van de Biodiversiteit. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om de dreigende teloorgang van de soortenrijkdom tegen te gaan. Want de biodiversiteit levert ons onschatbaar veel diensten. In Nederland lijkt de politiek inmiddels ‘om’; nu de burgers nog.

natuur
Opinie

De toekomst in kaart

Hoe kijken leerlingen tegen de toekomst van ons land aan? Denken ze daarbij ook geografisch? Bijna 1000 leerlingen van 12 tot 15 jaar tekenden een kaart met hun ideeën over Nederland als zijzelf 40-plusser en misschien wel beleidsmaker zijn. De strijd tegen het water gaat handenvol geld kosten en het milieu wordt probleem nummer 1.

onderwijs
Kennis

Nieuw in Nederland: Drinkwater uit brak grondwater

Grondwater is de belangrijkste bron van drinkwater in Nederland. Het is schoner dan oppervlaktewater en hoeft dus minder gezuiverd te worden om goed drinkwater te verkrijgen. Grootschalige grondwateronttrekkingen leiden echter tot verdroging en verzilting. Daarom zijn de drinkwaterbedrijven op zoek naar alternatieve bronnen.

drinkwater
Nederland
Opinie

Boeken Geografie september 2010

Ben de Pater recenseert en tipt boeken.

Boeken
recensie