De wijk als springplank voor bedrijven

1 september 2010
Dit artikel is verschenen in: geografie september 2010
economische ontwikkeling
Nederland
Kennis

Beleidsmakers richten zich op het stimuleren en behouden van bedrijven in woonwijken, maar de ontwikkeling van bedrijvigheid op die locaties blijft achter. Dat heeft veel te maken met de levenscyclus van bedrijven. Als startpunt is de wijk wel geschikt, maar zodra bedrijven groeien zullen ze de wijk om meerdere redenen verlaten.

Van den Berge & Weterings - De wijk als springplank voor bedrijven.pdf
Download dit document (346.83 KB)