Tienduizend jaar rivierdynamiek in de Nederlandse delta ontrafeld

1 september 2013
Auteurs:
Anneleen Geurts
Departement Fysische Geografie, Universiteit Utrecht
Harm Jan Pierik
Departement Fysische Geografie, Universiteit Utrecht
Dit artikel is verschenen in: geografie september 2013
paleogeografie
Nederland
Kennis
BRON: AHN.NL
Enkele bronbestanden voor het gebied tussen Vianen en Leerdam. Een uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) met daarop geplot de boorlocaties.

Van Berendsen & Stouthamers standaardwerkover de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse rivierengebied (2001) zijn sinds november herziene en uitgebreide kaarten online beschikbaar, die voortdurend worden bijgewerkt.

Geurts & Pierik - Tienduizend jaar rivierdynamiek in de Nederlandse delta ontrafeld.pdf
Download dit document (829.11 KB)