geografie september 2013

Dode Zee aan het infuus? | Sociale woningbouw in Berlijn | Tienduizend jaar rivierdynamiek in Nederlandse delta | Vang Vieng: van vissersdorp tot partycentrum | Leereffect van excursies | Nieuw examenprogramma vmbo

Kennis

Gaat de Rode Zee de Dode Zee redden?

Een directe verbinding met de Rode Zee zou de daling van het peil in de Dode Zee kunnen stoppen en zelfs waterwinning mogelijk maken. De Wereldbank acht zo’n scenario haalbaar. Er zijn echter ook risico’s.

water
Opinie

Afsluiting Veersche Gat

Als geograaf beleef je soms iets persoonlijks dat appelleert aan je professionele gevoel voor ruimte en tijd, en de verschillen van plaats tot plaats. Joost Terwindt schrijft over de afsluiting van het Veersche Gat.

Serie: Geografische ervaring
water
waterveiligheid
Zeeland
Kennis

Duitse kwestie - Duitsland als kernlid van de EU

Er hangt een nieuwe Duitse kwestie in de lucht. Die heeft niet direct met ‘de oorlog’ te maken en ook niet met het WK Voetbal in 1974, al kan er van alles bijgesleept worden. Het gaat om Duitsland als kernlid van de EU. Bij de Duitse verkiezingen nu en de Europese volgende jaar
speelt die kwestie vast en zeker mee.

Europese kwestie
Euopese Unie
verkiezingen
Europa
Duitsland
Kennis

Sociale woningbouw in Berlijn 1920 - Kostenbesparing als Leitmotiv

Wie meer dan tien woningen in de sociale sector verhuurt, moet sinds dit jaar een heffing betalen over de woningwaarde. Volgens gemeenten, corporaties en huurders is dat desastreus voor de sociale woningbouw. De ontwikkelingen in Berlijn in de jaren '20 van de vorige eeuw laten echter zien dat kosten besparing in deze sector veel betaalbare woonruimte kan opleveren.

Berlijn
Jaren '20
Kennis

Tienduizend jaar rivierdynamiek in de Nederlandse delta

Geografen in Utrecht hebben een lange geschiedenis in het bestuderen van de natuurlijke rivierdynamiek en het karteren van vroegere rivierlopen in de Rijn-Maas delta. Van het standaardwerk van Berendsen en Stout hamer uit 2001 zijn online herziene en uitgebreide kaarten beschikbaar.

paleogeografie
Nederland
Opinie

Kaplan - een oplaaiende discussie

In het aprilnummer van Geografie besprak Virginie Mamadouh het werk van de Amerikaanse journalist/publicist Robert D. Kaplan naar aanleiding van zijn Revenge of Geography. Zij liet als academisch politiek geografe weinig heel van Kaplans oeuvre. In mei betoogden Trudy Elsenaar en Theo Hoebink dat zijn werk, mits goed ingebed in het onderwijs, wel degelijk bruikbaar is. We besluiten de discussie met een reactie van Gertjan Dijkink.

geopolitiek
Kennis

Vang Vieng - van vissersdorp tot partycentrum

Vang Vieng groeide van een klein vissersdorp uit tot een populaire feestbestemming voor hedonistische backpackers. Toen de Laotiaanse overheid besloot het populaire tuben aan banden te leggen, werd de toekomst van Vang Vieng onzeker.

Geografie & toerisme
reisverslag
toerisme
Laos
Opinie

Doortrekken

Frank van Dam blikt terug op de tijd (jaren '70) toen er plannen waren de snelweg naar de Beneluxtunnel door te trekken. Dat ging toentertijd niet door en het zandlichaam vormde een goed crossterrein.

Blog: Stad in zicht
Opinie

Het Gooi

Het Gooi bestond in het verleden grotendeels uit arme en onvruchtbare zandgronden, een engenlandschap van akkers, gemeenschappelijke weiden en uitgestrekte woeste heidegronden op een uitloper van een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd, de Utrechtse Heuvelrug.

Atlas der Neederlanden
Kennis

België blijkt meer dan bier - over het leereffect van excursies

Op excursie naar België betekent een week lang vooral taalstrijd, waterwerken, industrieel erfgoed, lintbebouwing, steden, herstructurering, toerisme en natuurlijk het Europees Parlement. Leuk en leerzaam. Of hadden de studenten net zo veel kunnen leren in de bibliotheek?

onderwijs
België
Kennis

Meer aandacht voor fysische geografie en regio's - nieuw examenprogramma vmbo aardrijkskunde

Het nieuwe examenprogramma vmbo aardrijkskunde gaat van start. In mei 2015 zijn de eerste nieuwe centrale examens. De meeste docenten zien het nieuwe programma wel zitten, blijkt bij veldraadplegingen en nascholingsbijeenkomsten.

onderwijs
Kennis

Silicaatverwering

Deze reeks raakt aan de Gaiahypothese, die stelt dat de aarde een levend, zelfregulerend organisme is.

Als 14-jarige gymnasiast kreeg ik in de herfst van 1993 voor het eerst scheikunde. We hadden les van een jongedame die weinig inspirerend was, geen orde kon houden en überhaupt geen contact maakte met leerlingen. Bij de zeldzame practica was ik meer bezig met het in de gaten houden van de amanuensis dan met het proefje. Het was dan ook het eerste vak dat ik in de vierde klas liet vallen.

Blog: Gaiahypothese
broeikaseffect