Gereedschap voor uiterwaardebeheer

1 juni 2010
Auteurs:
Menno Straatsma
ITC, Faculty of Geoinformation Sciences and Earth Observation, Twente University
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2010
fysische geografie
Nederland
Kennis
FOTO’S: FLIP FRANSSEN/HOLLANDSE HOOGTE

Bepaling van de vegetatieruwheid met laseraltimetrie

De opstuwing van water door vegetatie in de uiterwaarden leidt tot grote onzekerheid over de waterstand tijdens pieken in de Rijn en Maas. Met hoogtemetingen vanuit de lucht kan de opstuwing echter goed berekend worden. Dat helpt het effect van beheersmaatregelen in de uiterwaarden te vertalen naar veiligheid.

Straatsma - Gereedschap voor uiterwaardenbeheer.pdf
Download dit document (461.7 KB)