Grenzen aan de samenwerking in het Rijnstroomgebied

1 juni 2010
Auteurs:
Mark Wiering
Sectie geografie, planologie en milieu, Radboud Universiteit Nijmegen
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2010
fysische geografie
Nederland
Duitsland
Kennis
FOTO: FLIP FRANSSEN/HOLLANDSE HOOGTE
Peilmeetstation bij Lobith, waar de nauwkeurige waterstand van de Rijn wordt gemeten.

Duits-Nederlandse werkgroep Hoogwater

In het stroomgebied van de Rijn wordt nauw samengewerkt als het gaat om de ecologie en de hoog- en laagwaterwaterproblematiek. Dat is niet altijd zo geweest. We kunnen blij zijn met het huidige niveau van overleg, maar de samenwerking kent grenzen.

Wiering - Grenzen aan de samenwerking in het Rijnstroomgebied.pdf
Download dit document (523.69 KB)