Een wispelturige levensloop

1 juni 2010
Auteurs:
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2010
fysische geografie
Kennis

Wij weten niet beter of de Rijn ontspringt in de Alpen. Maar uit grind- en zandafzettingen valt af te leiden dat hij zo’n 24-34 miljoen jaar geleden mogelijk begon in de Eifel en dankzij tektonische bewegingen zijn tentakels geleidelijk uitstrekte naar het zuiden en westen. Ook de benedenloop was bepaald niet standvastig en wandelde miljoenen jaren terug heen en weer tussen Bretagne en Terschelling.

De Jong - Een wispelturige levensloop.pdf
Download dit document (268.42 KB)