Toekomstgericht aardrijkskundeonderwijs

22 december 2021
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
Nieuws
Een van de scenario's voor 'de stad van de toekomst' die leerlingen tijdens de pilot van Iris Pauw ontwikkelden.

Op 9 december verdedigde Iris Pauw haar proefschrift Envisioning Futures in School Geography aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar onderzoek richtte Pauw zich op toekomstgericht aardrijkskundeonderwijs. Aardrijkskunde is bij uitstek het schoolvak dat gaat over de wisselwerking tussen de aarde en haar bewoners. Met vraagstukken als klimaatverandering, energietransitie en migratie biedt het essentiële kennis voor de wereldburgers van morgen. Maar wordt er in de lessen ook daadwerkelijk vooruitgekeken?

 

Tijdens de les wordt de toekomst vaak gepresenteerd als ‘vastliggend’ en ‘alarmerend’

Pauw constateerde dat de toekomst tijdens de les vaak wordt gepresenteerd als ‘vastliggend’ en ‘alarmerend’ en dat leerlingen nauwelijks worden uitgedaagd open over de toekomst na te denken. Als voorbeeld van daadwerkelijk toekomstgericht aardrijkskundeonderwijs ontwikkelde ze een innovatieve lessenserie en testte die in de bovenbouw van het vwo.

De leerlingen ontwierpen scenario’s voor de ‘stad van de toekomst’ waarbij ze geografische kennis en vaardigheden inzetten en hun voorstellingsvermogen gebruikten. Vervolgens evalueerden ze hun toekomstplannen – vanuit hun eigen kijk en die van een ander. Dit vereist kritisch denken én creatief verbeelden, want de toekomst ligt niet vast. Het onderzoek van Iris Pauw vormt hiermee een belangrijke bron voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs aan de Geo Future Scholen.

Zie ook Toekomstbestendig aardrijkskundeonderwijs in Geografie oktober 2015.

Lees meer over Geo Future School.