Waar is geografie in kabinet-Rutte III?

27 oktober 2017
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
politiek
Nederland
Nieuws
FOTO: VALERIE KUYPERS/RVD
Cora van Nieuwenhuizen op de bovenste rij, vierde van rechts

In het nieuwgevormde kabinet lijkt wederom weinig plek te zijn voor ruimtelijk beleid, ondanks het feit dat kabinet-Rutte III meer ministersposten telt dan het vorige. Belangrijke ruimtelijke beleidstaken – zoals de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) – zullen verhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin ruimtelijke ordening vermoedelijk genoegen zal moeten nemen met een bijrol.

De aandacht voor ruimtelijke ordening in het landelijk beleid kwam op een lager pitje te staan toen in 2010 het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) fuseerde met Verkeer en Waterstaat tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In die post werd de aandacht voor het ruimtelijk beleid vooral beperkt tot de Omgevingswet en de NOVI, die vanaf 2021 van kracht moeten zijn. In 2011 gaf minister Schultz van Haegen (VVD) al aan dat de rol van het Rijk in de ruimtelijke ordening sterk zou worden teruggebracht.

Sociale geografie

Dat laatste ministerie kent in het nieuwe kabinet toch nog een geografisch tintje. Sociaal geograaf Cora van Nieuwenhuizen wordt de nieuwe minister Infrastructuur en Milieu, dat onder de naam Infrastructuur en Waterstaat zal verdergaan. Van Nieuwenhuizen behaalde in 1987 haar doctoraat aan de Universiteit Utrecht en was de afgelopen jaren lid van het Europees Parlement namens de VVD.

D66’er Kees Verhoeven, economisch geograaf, was voorgedragen als staatssecretaris maar is uiteindelijk niet op de lijst terecht gekomen. Daarmee blijft het bij één geograaf in het nieuwe kabinet.