Schuilingcongres: Veenhuizen en Fochteloërveen

Het Verenigingsgebouw, Veenhuizen
19 juni 2024 - 08:45
19 juni 2024 - 17:30
FOTO: ROELOF BOS

De stichting van de Kolonie van de Weldadigheid Veenhuizen heeft een bijzonder stempel gedrukt op deze hoek van Drenthe en Fryslân. Welke karakteristieken zijn zo kenmerkend en bijzonder dat de Koloniën (specifiek: Veenhuizen) in 2022 de status van Unesco Werelderfgoed hebben gekregen? Enerzijds biedt deze status mogelijkheden om recreatie en toerisme in deze regio te stimuleren, maar kan dit streven wel samengaan met bijvoorbeeld de bescherming van Natura 2000 gebied Fochteloërveen – het laatste restant van de eens zo immense Smildeger Venen?

Zie bijlage voor het hele programma en alle informatie over dit congres.

Kosten: 65 euro

Aanmelden

Schuilingcongres - programma en aanmelding 2024.pdf
Download dit document (437.25 KB)