Algemene ledenvergadering en KNAG-lezing 'Veerkrachtig Platteland'

6 juni 2024 - 18:00
6 juni 2024 - 22:00
Korrie Melis & Marlies Meijer

KNAG-lezing ‘Veerkrachtig Platteland’

*De lezing is zowel fysiek als online bij te wonen. Meld je aan via deze link om de Teamslink te ontvangen.

Na jaren staat het platteland weer scherp op het netvlies van politici, beleidsmakers, journalisten en onderzoekers. Niet voor niets, want de problematiek van plattelandsregio’s stapelt zich op met de stikstof-, landbouw-, leefbaarheids- en klimaatcrises. Maar wat betekent dit voor de mensen die er wonen, werken en over besluiten? Het platteland is zo veel meer dan een verzamelbak van negatieve trends en problemen. In deze lezing gaan Marlies Meijer (WUR) en Korrie Melis (HAN) in op de vraagstukken rondom leefbaarheid, vitaal platteland en de veelzijdigheid en veerkracht van plattelandsgemeenschappen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden waarbij inwoners een grote rol spelen worden de grotere thema’s van het platteland verkend en geduid.

Over de sprekers

Korrie Melis (Delfzijl, 1984) werkt als senior onderzoeker en docent bij de HAN University of Applied sciences, lectoraat Sociale Duurzame Praktijken. Ze studeerde Culturele Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), en promoveerde in 2013 bij Sociale en Economische geschiedenis aan diezelfde universiteit met een onderzoek over leefbaarheid en regionale identiteit. Bij de HAN richt ze zich met toegepast onderzoek op thema’s als leefbaarheid, gemeenschappen, (inwoners)participatie, en heeft daarbij aandacht voor veranderingen in de tijd en in de fysieke ruimte. De regio en specifiek het platteland en haar inwoners zijn een belangrijk rode lijn in het werk van Korrie. Afgelopen jaren zette ze zich als pleitbezorger in om op hogescholen meer aandacht te krijgen voor specifiek het platteland en haar inwoners.

Marlies Meijer (Meppel, 1985) is universitair docent aan Wageningen Universiteit, bij Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning en onderzoekt de rol van lokale initiatieven en overheden voor een duurzame toekomst van plattelandsregio’s. Ze studeerde Ruimtelijke Planning in Wageningen Universiteit en promoveerde op de wisselwerking tussen gemeenschapsinitiatieven en lokaal bestuur in Europese krimpregio’s, bij Geografie en Planologie aan de Radboud Universiteit. De ruimtelijke dynamiek van het platteland in het algemeen en de periferie in het bijzonder fascineren Marlies in haar onderzoek en rol als docent.

Meer info en aanmelden

Locatie: 
Collegezaal in Bibliotheek Neude
Neude 11 
Utrecht

De lezing begint om 20.15 uur, is gratis en ook voor niet-leden toegankelijk, wel graag even aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.

 

Algemene Ledenvergadering KNAG

Voor de lezing houdt het KNAG de jaarlijkse ALV en nodigt haar leden uit daarbij aanwezig te zijn. Ook hiervoor graag aanmelden.

18.00 uur Ontvangst met koffie/thee/broodje
18.30 uur Algemene ledenvergadering: 
De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen ALV 22 juni 2023
  3. Af- en aantreden bestuursleden
  4. Jaarverslag 2023
  5. Financieel verslag 2023/Begroting 2024
    (incl. verslag kascommissie 2023, benoeming kascommissie 2024)
  6. ALV op de uitkijk: kansen voor het KNAG
  7. Rondvraag 

19:45 uur Pauze (koffie/thee)
20.15 uur KNAG-lezing ‘Veerkrachtig Platteland’ door Korrie Melis en Marlies Meijer
21.00 uur Discussie n.a.v. de lezing
21.15 uur Borrel

Aanmelden voor de ALV via het formulier is niet meer mogelijk. Als je hier toch nog naartoe wilt kan je mailen naar info@knag.nl. De stukken voor de ALV krijg je dan per mail toegezonden.
De ALV is alleen voor leden. De lezing is ook voor niet-leden, toegang is gratis.

Aanmeldformulier

Als het formulier niet zichtbaar is kunt u via deze link ook bij het aanmeldformulier komen.