Examens

FOTO: PETE/FLICKR

Een examen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. In het examenprogramma staat alle examenstof. De examenstof voor het centraal examen is verder uitgewerkt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de syllabus. Bij het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) kunt u terecht voor de handreiking schoolexamen aardrijkskunde. De examenprogramma’s en de syllabi zijn te vinden op examenblad.nl. De handreiking op de site van SLO. Alle oude examens zijn terug te vinden op de site van Cito

Examenbesprekingen

Elk jaar organiseert het KNAG samen met docenten (regionale) examenbesprekingen waarop de opgaven en het correctievoorschrift worden besproken. Deelnemende docenten verkennen samen welke antwoorden in lijn zijn met het correctievoorschrift. Na het deelnemen aan een regionale bespreking heb je je samen met collega’s verdiept in de opgaven en mogelijke antwoorden en dit geeft de nodige hulp bij het nakijken. Bij deelname aan een regionale bespreking stelt het KNAG een certificaat beschikbaar. Geef tijdens de bespreking aan de voorzitter aan dat je een certificaat van deelname wilt ontvangen.

Verandering proces

Bij vmbo-g/t gaat het opstellen van de adviezen op dezelfde manier als voorgaande jaren. Na de regionale besprekingen geven vertegenwoordigers de belangrijkste bevindingen door. Daarop volgt een concept-nakijkadvies. Dit wordt doorgenomen in de landelijke bespreking en daaruit rolt een definitief nakijkadvies. 

Bij havo en vwo is de procedure dit jaar anders. De vertegenwoordigers van de regionale besprekingen formuleren al exact wat ze willen zien in het nakijkadvies. Deze uitkomsten bespreekt het KNAG met experts en daaruit volgt het nakijkadvies. Daarin staat ook waarom bepaalde elementen wel of niet zijn meegenomen. We hopen zo helderheid te scheppen en de adviezen sneller online te hebben. Het nakijkadvies blijft voor docenten door docenten (op basis van de examenbesprekingen).

Examenbesprekingen 2024

*Alle regionale en landelijke besprekingen hebben plaatsgevonden. Onderaan de website zijn de verslagen te vinden.

Adviezen 

Hieronder publiceren wij de adviezen bij de correctievoorschriften. Wij publiceren de adviezen zo snel mogelijk. De KNAG-adviezen van voorgaande jaren zijn hier te vinden.

Nakijkadvies - CE aardrijkskunde vwo 2024 1e tijdvak_0.pdf
Download dit document (207.26 KB)
Vragen CvTE - CE aardrijkskunde vwo 2024 1e tijdvak_0.pdf
Download dit document (100.11 KB)
Aanvulling correctievoorschrift CvTE - CE aardrijkskunde vwo 2024 1e tijdvak.pdf
Download dit document (74.68 KB)
Nakijkadvies - CE aardrijkskunde havo 2024 1e tijdvak.pdf
Download dit document (203.52 KB)
Aanvulling correctievoorschrift CvTE - CE aardrijkskunde havo 2024 1e tijdvak.pdf
Download dit document (1.41 MB)
Nakijkadvies - CE aardrijkskunde vmbo 2024 1e tijdvak_0.pdf
Download dit document (158.8 KB)
Vragen CvTE - CE aardrijkskunde vmbo 2024 1e tijdvak.pdf
Download dit document (105.04 KB)
Reactie CvTE op verslag KNAG - aardrijkskunde vmbo gltl 2024-1.pdf
Download dit document (204.69 KB)
Aanvulling correctievoorschrift CvTE - CE aardrijkskunde havo vmbo 1e tijdvak.pdf
Download dit document (91.32 KB)