Lesmateriaal

Voor een uitgebreide database aan lesmateriaal over de basisvaardigheden, waarin taal-Nederlands, rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap worden besproken in relatie tot het aardrijkskundeonderwijs, klik hier.

Speciaal voor KNAG-leden beschikbaar:

RV-toetsen

Lesmateriaal