KNAG ALV en lezing 'Het grote ijs'

Hyperion Lyceum, Badhuiskade 361, Amsterdam
8 juni 2022 - 18:00
8 juni 2022 - 22:00

Programma

17.45 Ontvangst met koffie/thee en broodjes
18.30 Algemene ledenvergadering
19:45 Pauze
20.15 KNAG-lezing ‘Het grote ijs’ door Michiel van den Broeke
21.00 Discussie n.a.v. de lezing
21.15 Borrel

Algemene Ledenvergadering

De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen ALV 10 juni 2021
  3. Af- en aantreden bestuursleden
  4. Jaarverslag 2021
  5. Financieel verslag 2021/Begroting 2022
    (incl. verslag kascommissie 2021, benoeming kascommissie 2022)
  6. ALV op de uitkijk: Kansen voor het KNAG
  7. Rondvraag

KNAG-lezing

Michiel van den Broeke, hoogleraar Polaire Meteorologie aan de Universiteit Utrecht, verzorgt de KNAG-lezing.

‘Het grote ijs’

Alle gletsjers op Aarde bevatten voldoende ijs om wereldwijd de zeespiegel met tientallen meters te laten stijgen. Momenteel smelten overal ter wereld de gletsjers snel, waardoor de zeespiegel ook daadwerkelijk stijgt, met ongeveer vier cm per decade. Ook de grote ijskappen van Groenland en Antarctica, waarin het meeste ijs ligt opgeslagen en waarvan lang werd gedacht dat ze ‘too big to fail’ waren, dragen significant bij aan de huidige stijging van de zeespiegel. Deze veranderingen kunnen een grote rol gaan spelen in de leefomgeving van toekomstige generaties. In deze lezing gaan we in op prangende vragen die deze ontwikkelingen oproepen: wat voor invloed heeft de recente opwarming op het smelten van de ijskappen en de versnelling van de zeespiegelstijging? Hoe zal zich dit in de toekomst ontwikkelen, en biedt het klimaatakkoord van Parijs wel voldoende soelaas? Wat moeten we doen om de onzekerheden in onze voorspellingen van zeespiegelstijging te verkleinen?

De hand-out van de lezing is hieronder te downloaden.

Over de spreker

Michiel van den Broeke (Rotterdam, 1968) is sinds 2008 als hoogleraar Polaire Meteorologie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksgroep maakt deel uit van het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU), departement Natuurkunde, en bestudeert de interactie tussen het klimaat en de grote ijskappen van Antarctica en Groenland. Michiel bracht meer dan een jaar van zijn leven door op of dichtbij het ijs van Groenland en Antarctica om metingen te doen. Door deze te combineren met gegevens van satellieten en klimaatmodellen ontstaat een compleet beeld van het huidige massaverlies van de ijskappen, en de zeespiegelstijging die dit tot gevolg heeft. Momenteel is Michiel wetenschappelijk directeur van het IMAU, waar ongeveer 90 mensen werken aan een fundamenteel begrip van alle componenten van het klimaatsysteem.

Michiel van den Broeke
KNAG-lezing 2022 - Michiel van den Broeke.pdf
Download dit document (32.76 MB)