KNAG ALV 2023 en lezing 'Open archief'

Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht
22 juni 2023 - 18:00
22 juni 2023 - 22:00

De algemene ledenvergadering van het KNAG is op donderdag 22 juni. Alle leden zijn uitgenodigd deel te nemen.

Agenda Algemene Ledenvergadering

  • Opening en mededelingen
  • Notulen ALV 8 juni 2022
  • Af- en aantreden bestuursleden
  • Jaarverslag 2022
  • Financieel verslag 2022 en begroting 2023 (inclusief verslag kascommissie 2022, benoeming kascommissie 2023)
  • ALV op de uitkijk: kansen voor het KNAG
  • Rondvraag

Lezing 'Open archief'

Aansluitend houden Kaj van Vliet, rijks- en gemeentearchivaris en Joyce Pennings, vakspecialist Informatieverrijking, beiden verbonden aan Het Utrecht Archief, de lezing ‘Open archief, 150 jaar KNAG-verleden digitaal toegankelijk’.

Belangrijke onderdelen van het rijke verleden van het KNAG zijn terug te vinden in het archief van het genootschap, dat al geruime tijd wordt bewaard bij Het Utrechts Archief: bijna dertien strekkende meter aan documenten. Deze waren al langer via een inventaris voor het publiek ontsloten maar voor de stukken zelf was een bezoek aan de studiezaak noodzakelijk. Intussen wordt hard gewerkt aan de digitalisering van dit bijzondere archief. Het eerste gedeelte van dat project zal op 22 juni voor publiek gebruik beschikbaar komen op internet. Hierdoor zullen mensen met andere ogen gaan kijken naar de inhoud van dit archief. Een groot deel daarvan heeft betrekking op de zestig expedities die de KNAG tot 1959 organiseerde, met name in de toenmalige koloniale gebieden van Nederland. Dat verleden bekijken we nu anders dan toen, en dat geldt zeker voor de hedendaagse bewoners van die gebieden. Hoe maken we dit archief ook voor hen toegankelijk? En welke verhalen roepen de foto’s en verslagen bij hen op?

Over de sprekers

Kaj van Vliet (Amsterdam, 1967) is als rijks- en gemeentearchivaris verbonden aan Het Utrechts Archief. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht en publiceert regelmatig over het verleden van stad en provincie Utrecht. In 2022, het jaar waarin Utrecht 900 jaar stadsrechten vierde, schreef hij mee aan het boek Gekomen om te blijven, over alle nieuwkomers die zich gedurende deze negen eeuwen in de stad hebben gevestigd. Momenteel werkt hij samen met Joyce Pennings (Kessel, 1959), vakspecialist Informatieverrijking, aan een aantal projecten met betrekking tot het Koloniaal Verleden en hoe dat zichtbaar is in de archieven die in Utrecht worden bewaard.