geografie april 2013

Aardbevingsrisico in Groningen | De ‘wraak van de geografie’ volgens Robert D. Kaplan | Noord-Duits Emsland: perifeer maar succesvol | Smart Specialisation in een grensoverschrijdend agrocluster | Op schoolreis naar IJsland

Kennis

Gaswinning zet Groningen in de kou

Een duivels dilemma: stoppen met de gaswinning en gegarandeerd een
hoop aardgasinkomsten mislopen óf doorpompen en het risico nemen
dat Noord-Groningers meer én zwaardere aardbevingen gaan meemaken.

aardgaswinning
Groningen
Opinie

De 'wraak van de geografie' volgens Robert D. Kaplan

De Amerikaanse publicist Robert D. Kaplan heeft een nieuwe bestseller, De wraak van de geografie, waarin hij het belang van geografie voor de internationale politiek uit de doeken doet. Zijn roep om meer aandacht voor geografie is echter erg eenzijdig en een miskenning van alles waar ons vak voor staat.

recensie
Nieuws

Vergroening

Blog van Frank van Dam voor de serie Stad in zicht.

Blog: Stad in zicht
Den Haag
Kennis

Het Emsland: jarenlang gewend aan groei

Het Emsland is een dunbevolkte regio in de periferie van Noord-Duitsland. Desondanks groeien de economie en de bevolking van het gebied al jarenlang in hoog tempo. Hoe komt dat? En zijn er ook grenzen aan die groei?

regionale ontwikkeling
Duitsland
Opinie

Gemiste kans

Peter Paul van Kleij reageert op het artikel Militaire geografie in vredestijd.

Kennis

In de naam van het volk, de EU, de koning en de intellectuelen

Aangemoedigd door de Britse belofte van een referendum klinken ook in Nederland stemmen dat het volk nu hoort te beslissen over verdere medewerking aan een federale Europese Unie. De federatie is het schrikbeeld, het eigen volk de granieten werkelijkheid. Een Europees demos (volk) zou een utopie zijn. Maar is dat wel zo?

Europese kwestie
Kennis

Groot Waterschap Woerden in negen bladen

Centraal in het Hollands-Utrechtse veengebied, tussen Maas en IJ, ligt het Groot Waterschap Woerden, dat mogelijk al in de 12e eeuw begon met de coördinatie van het beheer van de gecompliceerde waterstaatshuishouding in de wijde omgeving rond de stad Woerden.

Atlas der Neederlanden
Woerden
Kennis

Smart specialisation: gebaat bij verstandig gebruik locatiequotiënt

‘Doen waar je als regio goed in bent en waar je beter van wordt’, dat is centrale gedachte achter het nieuwe innovatie- en regiobeleid van de EU, dat inmiddels bekend staat als ‘S3: Smart Specialisation Strategy’. Een regio moet voortaan met stevige feiten kunnen aangeven wat haar economische specialismen zijn en welke maatschappelijke doelen zij daarmee wil realiseren. De Dynamische Specialisatie-matrix maakt daarbij duidelijk in welke sectoren, bedrijfstakken of producten ze sterker is geworden 

regionale ontwikkeling
Kennis

Smart Specialisation in een grensoverschrijdend agrocluster

Gelijktijdig met de Floriade 2012 in Limburg werd een onderzoek verricht naar regionale specialisatie van de agrofoodsector aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens in Zuidoost-Nederland en Niederrhein, en de mogelijkheden van grensoverschrijdende clustervorming.

regionale ontwikkeling
Opinie

Ga naar IJsland

Een jaar geleden trokken de aardrijkskundesecties van twee Amsterdamse scholen, Vossius en 4e Gymnasium, op studiereis naar IJsland. Zes docenten namen 33 vijfdeklassers in hun kielzog mee. Het was prachtige reclame voor aardrijkskunde.

onderwijs
IJsland
Opinie

Trojes geografie lokt de geschiedenis uit

Vanwege de 400-jarige diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije organiseert het Allard Pierson Museum in Amsterdam Troje. Stad, Homerus en Turkije. Bij zo’n onderwerp ervaar je hoezeer aardrijkskunde en geschiedenis met elkaar verbonden zijn – al blijft dat in de tentoonstelling onderbelicht.

geschiedenis
Turkije
Nederland
Opinie

Soedan

In augustus 2012 verscheen Soedan – het sinistere spel om macht, olie en rijkdom van Frans Bieckmann. Johan te Velde, in het verleden betrokken bij diverse ontwikkelingsprojecten ter plekke, vindt veel stof tot nadenken in Bieckmanns betoog. De vraag is echter: wat willen Darfuri’s zelf?

recensie
Soedan