Trojes geografie lokt de geschiedenis uit

1 april 2013
Auteurs:
Billy Gunterman
deltawerken
Voorzitter jury Glazen Globe
Dit artikel is verschenen in: geografie april 2013
geschiedenis
Turkije
Nederland
Opinie
Troje

Vanwege de 400-jarige diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije organiseert het Allard Pierson Museum in Amsterdam Troje. Stad, Homerus en Turkije. Bij zo’n onderwerp ervaar je hoezeer aardrijkskunde en geschiedenis met elkaar verbonden zijn – al blijft dat in de tentoonstelling onderbelicht.

Trojes geografie lokt de geschiedenis uit.pdf
Download dit document (349.29 KB)