geografie februari 2013

Waterveiligheid in Nederland | Interview deltacommissaris Wim Kuijken | Versterking Hondsbossche en Pettemer Zeewering |
EU-burgers in de Turkse Sunbelt | Militaire geografie | De Etna en Eolische Eilanden

Kennis

Aan de wieg van een nieuwe generatie deltawerken

In 2010 begon Wim Kuijken als ‘regeringscommissaris voor
het deltaprogramma’, kortweg deltacommissaris. Het deltaprogramma moet ons land tot ver in de 21e eeuw beschermen tegen overstromingen, en de zoetwatervoorziening veilig stellen. Hoe doe je dat in risicovolle en onzekere tijden?

waterveiligheid
Nederland
Kennis

De kracht van een sterk verhaal

Het deltaprogramma en de deltacommissaris zijn er gekomen dankzij de Commissie Veerman. Die wist dit programma op de agenda te krijgen zonder dat er een ramp aan voorafging. Dat is uniek. De sleutel tot Veermans succes was framing.

waterveiligheid
Nederland
Kennis

'Zand voor de kust is binnen een scheet weg'

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is de laatste zwakke schakel in de Nederlandse kustverdediging die wordt versterkt. Dat gebeurt met zand, omdat dit een veilige en duurzame oplossing lijkt. Dat wordt van veel kanten bestreden.

waterveiligheid
Nederland
Opinie

Betaald parkeren (2)

Zoals ik in het vorige nummer van Geografie al meldde, is in de buurt waar ik woon betaald parkeren ingevoerd. De parkeerdruk is hier hoog. Volgens de gemeente zo hoog dat ze het niet alleen nodig vond betaald parkeren in te voeren, maar ook het aantal parkeerplaatsen in de straten uit te breiden.

Blog: Stad in zicht
Den Haag
Kennis

Opkomende markten: BRICS in breder perspectief

In het juni- en decembernummer besteedde Geografie uitgebreid aandacht aan de afzonderlijke BRIC-landen, Brazilië, Rusland, India en vooral China. Otto Verkoren sluit af met een beschouwing over de hiërarchie van de ‘opkomende markten’, waaronder de BRIC(S), en hun groeipotentieel in (financieel-)economisch en politiek opzicht.

Kennis

EU-burgers in de Turkse Sunbelt

Na Spanje, Italië en Griekenland heeft ook Turkije zich de laatste decennia ontwikkeld tot een populaire (semi-)permanente vestigingsplaats voor lifestyle-migranten. Dit zijn relatief rijke Noord-Europeanen die worden aangetrokken door de zon, lage huizenprijzen en het aantrekkelijke leefklimaat. Het is een uitdaging voor de nieuwkomers én voor de Turkse samenleving.

Turkije
Kennis

Vrede en voorspoed

De beslissingen van het Nobelcomité zijn nogal eens omstreden. Zo ook afgelopen najaar toen het comité de Nobelprijs voor de vrede toekende aan de Europese Unie. De EU kreeg de prijs voor haar rol in de verandering van Europa in zestig jaar van een continent van oorlog in een continent van vrede.

Europese kwestie
Kennis

Militaire geografie in vredestijd

Sinds de meerjarige missie in Uruzgan (Afghanistan) staat de Nederlandse krijgsmacht weer vol in de schijnwerpers. Maar ook de rol van de krijgsmacht in de ruimtelijke ordening van Nederland en in het alledaagse leven is onmiskenbaar. Een interessant studieobject voor de militaire geografie.

Kennis

Amsterdamse haven: een bijzonder perspectief

De Amsterdamse haven had zich sinds de middeleeuwen van een ‘gemiddelde’ Zuiderzeehaven met het Damrak als havenbassin ontwikkeld tot een grote havenstad. In het begin van de 16e eeuw werd de haven naar het IJ toe uitgebreid. Met de verschillende stadsuitleggen breidde ook dat IJ-havenbekken zich uit met de Oude Waal aan de oostkant en later de Nieuwe Waal in het westen – de voorlopers van respectievelijk het Ooster- en het Westerdok.

Atlas der Neederlanden
Amsterdam
Kennis

De Etna en Eolische Eilanden

Vulkanisme is een van de meest aansprekende thema’s binnen het vak aardrijkskunde. Het is niet alleen spectaculair en gevaarlijk, het toont ook de schoonheid van de aarde in haar meest fatale vorm. De Etna en Eolische Eilanden vormen een ideale showcase voor boeiend aardrijkskundeonderwijs binnen het huidige eindexamenprogramma.

eindexamen
Italië
Kennis

Winterse wijst bij Uden

De aanwezigheid van wijstgronden in de omgeving Uden is natuurlijk geen nieuws meer. Sterker nog, het is een van de bekendste aardkundige monumenten van de provincie Noord-Brabant. Zelfs in de winter trekt de breuk een onmiskenbaar spoor in het ijzige landschap.

fysische geografie
Uden