Amsterdamse haven: een bijzonder perspectief

1 februari 2013
Auteurs:
Dit artikel is verschenen in: geografie februari 2013
Atlas der Neederlanden
Amsterdam
Kennis
amsterdam

De Amsterdamse haven had zich sinds de middeleeuwen van een ‘gemiddelde’ Zuiderzeehaven met het Damrak als havenbassin ontwikkeld tot een grote havenstad. In het begin van de 16e eeuw werd de haven naar het IJ toe uitgebreid. Met de verschillende stadsuitleggen breidde ook dat IJ-havenbekken zich uit met de Oude Waal aan de oostkant en later de Nieuwe Waal in het westen – de voorlopers van respectievelijk het Ooster- en het Westerdok.

Werner - Amsterdamse haven.pdf
Download dit document (438.16 KB)