geografie maart 2012

Schaliegas in Nederland: potenties en risico’s | Aanscherping accountancyregels EU | Durfkapitaal blijft in de Randstad | Stadstuinen:
dorp op de Kop van Zuid | Columbus en de platte aarde | Wereldoriëntatie op de kaart

Kennis

Schaliegas in Nederland: potenties en risico's

In oktober was er in Boxtel commotie rond proefboringen naar schaliegas. De bewoners vonden dat de gemeente geen tijdelijke ontheffing had mogen verlenen. Ze stapten naar de rechter, die de boringen opschortte. Maar de Nederlandse gasvoorraden raken op, we kunnen het geld goed gebruiken en willen niet afhankelijk worden van buitenlandse leveranciers. Geografie vroeg TNO naar de harde feiten over schaliegas.

Boxtel
Kennis

Aanscherping EU-regels accountancy

Midden in het euronoodweer gaat het financiële toezicht in de Europese Unie stevig op de schop. Eén onderdeel betreft de accountantscontroles, waarbij vier grote kantoren de markt al te zeer domineren en belangenverstrengeling op de loer ligt.

Europese kwestie
Kennis

Durfkapitaal blijft in de Randstad

Innovatieve nieuwkomers hebben vaak moeite hun plannen gefinancierd te krijgen. Banken geven meestal niet thuis, zeker sinds de financiële crisis. Durfkapitaal is dan vaak de enige manier om aan geld te komen. Maar dan moet je wel in de Randstad zitten.

economie
Nederland
Opinie

Columbus en de platte aarde

Kreeg Columbus op zijn ontdekkingsreis te maken met een muitende bemanning die bang was over de rand van de ‘platte aarde’ te vallen? Beweerde de kerk dat de aarde plat was? Geen van beide is waar, maar als je het vaak genoeg leest, ga je vanzelf denken dat die middeleeuwers écht geloofden in een platte pannekoek…

Kennis

(Top)sport in de Westrand van Alkmaar

De gemeente Alkmaar wil de rommelige Westrand laten uitgroeien tot een sportcity voor Noord-Holland Noord. Sport en health/leisure kunnen een interessant concept zijn bij gebiedsherstructurering, mits dit voortborduurt op bestaande voorzieningen.

sport
Alkmaar
Opinie

De scriptie van Tim Claeys

Kun je signalen die mobiele telefoons, laptops en andere apparaten uitzenden, gebruiken om bezoekersstromen bij de Gentse feesten te meten? Masterstudent Tim Claeys zocht het uit in zijn afstudeeronderzoek. Begeleider Nico van de Weghe van de vakgroep Geografi e van de Universiteit Gent is vol lof over het werk van Claeys: ‘Het is vernieuwend geografisch onderzoek. Deze masterproef laat het potentieel van Bluetooth-trackingtechnologie zien voor mobiliteitsstudies. Dit werk zal zeker niet in een stoffig archief terechtkomen.’

Opinie

Platteland als consumptieruimte

Waar het platteland vroeger de stad moest voeden, is het van productieruimte steeds meer consumptieruimte geworden. Hoog tijd om na te denken over een optimale invulling van die nieuwe functie. Op 12 april organiseren het KNAG, AGORA en de Rijksuniversiteit Groningen hierover een symposium.

Opinie

Interview met Hellen Kooijman, hoofdredacteur Donau

Poolse loodgieters en Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs leiden in Nederland nog weleens tot ophef. Dat zich in Midden- en Zuidoost-Europa meer afspeelt dat interessant is voor Nederland, ontgaat veel landgenoten. Hellen Kooijman probeert daar met het tijdschrift Donau verandering in te brengen.

Opinie

Geen eilandvrees op Hooge

Op de Noord-Friese eilanden liggen alle huizen op terpen. Dat mag ook wel, want een aantal eilanden is niet omdijkt. Hoogtij isoleert de bewoners kortstondig van de buitenwereld, maar dat vinden rustzoekers geen probleem.

reisverslag
Friesland
Kennis

Verzilting vereist zouttolerante gewassen

De kustgebieden van Nederland en België hadden eeuwenlang te maken met brak of zout oppervlaktewater. Afdammen van de open verbindingen met de zee bood soelaas, maar niet voor lang. Sommige boeren in Zeeland moeten al stoppen met de aardappelteelt.

Zeeland
Kennis

Stadstuinen

Op de Kop van Zuid heeft de gemeente Rotterdam een aantrekkelijke wijk voor (young) professionals met kinderen ingericht. En het werkt: Stadstuinen is als een klein dorp, met veel onderling contact. Maar het is ook een enclave – de verbinding met de omliggende wijken ontbreekt. En uiteindelijk trekken mensen toch weer weg.

stadsgeografie
Rotterdam
Opinie

Film

Films vertellen het andere deel van het verhaal, zoals Goodbye Lenin over communisme en Nostalghia over migratie.

Opinie

Klimaatbestendig inrichten, ook rondom school

Op de slotconferentie Klimaat voor Ruimte afgelopen december barstte het van de praktische ideeën voor aanpassingen aan het veranderende klimaat. Ook scholen kwamen met creatieve oplossingen.

onderwijs
klimaatverandering
Opinie

Ockenburg in verval

De elementen doen langzaam maar zeker hun vernietigende werk.

Blog: Stad in zicht
Opinie

Wereldoriëntatie op de kaart

In het basisonderwijs is steeds meer aandacht voor taal en rekenen. Dat gaat ten koste van de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het KNAG onderneemt daarom samen met historici en bètawetenschappers actie.

onderwijs