Wereldoriëntatie op de kaart

1 maart 2012
Auteurs:
Joop van der Schee
emeritus hoogleraar onderwijsgeografie
Dit artikel is verschenen in: geografie maart 2012
onderwijs
Opinie
FOTO: JOOP VAN DER SCHEE

In het basisonderwijs is steeds meer aandacht voor taal en rekenen. Dat gaat ten koste van de wereldoriënterende vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het KNAG onderneemt daarom samen met historici en bètawetenschappers actie.

Boersma & Van der Schee - Wereldoriëntatie op de kaart.pdf
Download dit document (134.82 KB)