De kijk van decanen op aardrijkskunde

1 oktober 2012
Auteurs:
Dit artikel is verschenen in: geografie oktober 2012
onderwijs
Opinie
geography
FOTO: ANDREW WISEMAN/FLICKR

Hoeveel leerlingen kiezen aardrijkskunde in hun profiel omdat zij het interessant of nuttig vinden? Bar weinig, aldus decanen in een onderzoek van het KNAG. Aardrijkskundedocenten moeten hun vak zélf meer promoten bij de leerlingen. Daar kunnen decanen niet aan beginnen.

Jautze - De kijk van decanen op aardrijkskunde.pdf
Download dit document (100.6 KB)