geografie oktober 2012

Manchester. De stad als laboratorium | Gelders Arcadië | Geologie in de nieuwe Grote Bosatlas | Online marktplaatsen voorbode van globale
concurrentie | Atlas der Nederlanden: Nederland na Napoleon | Powerhouse Jakarta in de klas

Kennis

Manchester: de stad als laboratorium

Als ’s werelds oudste industriestad profileert Manchester zich graag als pionier, trendsetter en laboratorium voor de toekomst. De stad experimenteert al jaren met revitalisering, duurzaamheid en digitale technologie.

stedelijke ontwikkeling
Manchester
Kennis

Paradijs op de stuwwal: Gelders Arcadië

Gelders Arcadië staat in de belangstelling. Er is oog voor de cultuurhistorie van de 107 buitenplaatsen in de Veluwezoom. Toch zijn er ook zorgen om de toekomst van de landgoederenzone tussen Wageningen en Rheden.

Nederland
Kennis

Geologie in de Grote Bosatlas

De nieuwe editie van de Grote Bosatlas is uit! Met veel verbeteringen en aanpassingen, dus dat betekent weer wat avondjes lekker bladeren. Ook een aantal geologische en tektonische kaarten is onder handen genomen. Is er in vijf jaar tijd dan zo veel veranderd in de geologie? Aardplaten verschuiven een paar centimeter per jaar; daarvoor hoeven kaarten toch niet aangepast te worden?

geologie
Kennis

Online marktplaatsen als voorbode van globale concurrentie

Online marktplaatsen waar iedereen zijn digitaal leverbare diensten kan aanbieden, confronteren westerse freelancers direct met concurrentie uit ontwikkelingslanden. Maar hoger opgeleiden in niet-westerse regio’s krijgen zo nieuwe kansen.

Kennis

Het ontstaan van enken en stuifzanden herschreven

Luminescentiedateringen en archiefonderzoek rekenen af met het idee dat de boeren op de arme zandgronden een millennium lang heideplaggen hebben gestoken om hun enken te bemesten, en daarmee verantwoordelijk zijn voor de historische milieuramp van de zandverstuivingen.

geologie
Opinie

De scriptie van Anko Drentje

'Wetenschap past beter bij me dan ontwerpen'

Woningcorporaties baseren de prijzen van hun huurwoningen allemaal deels op het Nederlandse Woningwaarderingsstelsel. Anko Drentje (36) schreef voor zijn master Real Estate & Housing aan de TU Delft een scriptie over de mogelijkheid om de populariteit van een locatie beter tot uiting te brengen in dit WWS. Hij studeerde cum laude af en werd genomineerd voor de scriptieprijs van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed.

wetenschappelijk onderzoek
Kennis

Erfgoed en identiteit in een globaliserende stad

Het Nederlands Instituut in Turkije (NIT) is bezig met een interdisciplinair onderzoeksproject over het tastbare en niet-tastbare erfgoed van Istanbul. Daarbij worden verschillende ‘biografieën’ van de wijk Tophane opgesteld: van gebouwen en plaatsen, mensen en herinneringen. Want erfgoed is geen statisch gegeven – het wordt door de tijd heen geïnterpreteerd en geherinterpreteerd.

stedelijke ontwikkeling
Istanboel
Kennis

Waterpijpcafés en kunstexposities in Tophane

Tophane, een historische wijk aan de Bosporus, wordt opgeknapt en verder opengelegd voor toeristen. De traditionele waterpijpcafés, symbool van de sociale cohesie in de buurt, passen misschien nog in het nieuwe visitekaartje van de stad, maar het buurtgevoel verbrokkelt.

stedelijke ontwikkeling
Istanboel
Opinie

Nederland na Napoleon (1815)

Na de napoleontische tijd moesten in heel Europa de grenzen en kaarten herzien worden. De Nieuwe kaart van het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg volgens de bepalingen van het Wener Congres en het Parijsche Vredes Tractaat van 1815, van de Haarlemse uitgeverij en boekhandel François Bohn uit 1816, is daar een voorbeeld van.

Atlas der Neederlanden
Opinie

Afvalscheiding

In Den Haag wordt het afval gescheiden opgehaald. Ik ben een groot voorstander van afvalscheiding, al doet Frank van Dam er zelf wat halfslachtig aan mee.

Den Haag
Opinie

Jakarta van binnenuit

Oefeningen om geografie tot leven te brengen

Eind jaren '60 leefde 60 procent van de Indonesiërs onder de armoedegrens, in 2012 is dat 13 procent. Cijfers zijn nuttig om de stormachtige ontwikkeling van het land te duiden. Maar minstens zo belangrijk is je een voorstelling te maken van het leven van de mensen. Billy Gunterman behandelt twee bronnen die de economische versnelling in powerhouse Jakarta verbeelden. Met opdrachten voor gebruik in de klas.

onderwijs
Indonesië
Opinie

De kijk van decanen op aardrijkskunde

Hoeveel leerlingen kiezen aardrijkskunde in hun profiel omdat zij het interessant of nuttig vinden? Bar weinig, aldus decanen in een onderzoek van het KNAG. Aardrijkskundedocenten moeten hun vak zélf meer promoten bij de leerlingen. Daar kunnen decanen niet aan beginnen.

onderwijs
Opinie

Mi piace

Een avond in mijn studententijd. We hadden iets te veel gedronken en kwamen in het stadium dat aanhankelijkheid en weemoed zich begonnen te vertalen in dromen over de toekomst. Ik had het ogenschijnlijk krankzinnige idee opgevat leraar aardrijkskunde te worden, en dacht aan een facultatieve excursie met leerlingen. Mijn vrienden bekeken me met de licht spottende lach die ik zo goed kende van de momenten dat ik verliefd of dronken was. Ruim tien jaar later werd het een reis naar de Etna en de Eolische Eilanden met studenten van de lerarenopleiding.

onderwijs