Mi piace

1 oktober 2012
Auteurs:
Tom Wils
Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen Tilburg en Swansea University
Dit artikel is verschenen in: geografie oktober 2012
onderwijs
Opinie
mi piace
FOTO: PETER FUCHS

Een avond in mijn studententijd. We hadden iets te veel gedronken en kwamen in het stadium dat aanhankelijkheid en weemoed zich begonnen te vertalen in dromen over de toekomst. Ik had het ogenschijnlijk krankzinnige idee opgevat leraar aardrijkskunde te worden, en dacht aan een facultatieve excursie met leerlingen. Mijn vrienden bekeken me met de licht spottende lach die ik zo goed kende van de momenten dat ik verliefd of dronken was. Ruim tien jaar later werd het een reis naar de Etna en de Eolische Eilanden met studenten van de lerarenopleiding.

Wils - Mi piace.pdf
Download dit document (134.5 KB)