AK in bovenbouw inhoudelijk weer goed op de kaart

1 mei 2011
Auteurs:
Dit artikel is verschenen in: geografie mei 2011
onderwijs
Nieuws
FOTO: NASA/UNSPLASH

In 2007 werd de Vernieuwde Tweede Fase in het voortgezet onderwijs ingevoerd. Voor aardrijkskunde veranderde er veel: de positie van het vak in de profi elen wijzigde, het aantal studielasturen nam toe en er kwam een nieuw examenprogramma. In 2009 en 2010 is het programma voor het eerst op respectievelijk havo en vwo geëxamineerd. Tijd voor een tussenbalans.
 

Noordink - AK in bovenbouw inhoudelijk weer goed op de kaart.pdf
Download dit document (213.3 KB)