geografie mei 2011

Japan voor en na de Grote Tōhoku-beving | Standplaats Tunesië (2) | Wit-Rusland en de EU | Derde generatie energielandschappen | Stad in zicht online | Eiland voor Lent | AK: de wereld aan je voeten! | SLO Vakdossier aardrijkskunde in de Tweede Fase

Kennis

Zeebeving, tsunami

Op 11 maart schudt de bodem voor de noordoostkust van Japan langdurig en hevig. Een beving met een magnitude van 9.0 zet de zeebodem en daarmee ook het bovenliggende water in beweging. De schade door de beving zelf valt mee, die van de daarop volgende tsunami is echter enorm en nog steeds niet te overzien.

geologie
Japan
Kennis

Voor en na Japans Grote Tōhoku-beving

Japan ligt in een geologisch zeer actief gebied en heeft daaruit veel lessen getrokken wat betreft bouw, stadsplanning en rampenbestrijding. De enorme maatschappelijke schade van de aardbeving en tsunami van maart jl. roepen echter vragen op over de wenselijkheid van de herinrichting van de zwaargetroffen regio’s en over de energiepolitiek van het land.

geologie
Japan
Kennis

Derde generatie energielandschappen

Na de turf- en kolenlandschappen en de periode van olieplatforms, gasvelden en pijpleidingen zal een derde generatie energielandschappen haar stempel op onze omgeving drukken. In deze landschappen staat het gebruik van renewables en restwarmte centraal en speelt ruimtelijke nabijheid een belangrijke rol.

energie
Nederland
Opinie

En nu: Afrika!

Afrika zit in de lift. Op een recente weten schappelijke conferentie over Afrika in de Verenigde Staten werden veel positieve verhalen gepresenteerd. Er ontstond duidelijk een zilveren rand om het donkere continent. 

Afrika
Opinie

'Dat 1000 bloemen bloeien...'

In het maartnummer van Geografie beschreef Gerrit Knoth zijn  ervaringen tijdens de revolutie in Tunesië. Twee maanden later zijn we deze al haast weer vergeten. Egypte, Libië en Japan vochten om onze aandacht. Ter afsluiting een persoonlijke impressie van de ontwikkelingen in Tunis, maart 2011. 

Tunesië
Kennis

Kaapse acties voor een beter volkshuisvesting

Terwijl de hele wereld naar het WK Voetbal in Zuid-Afrika keek, waren er in de Cape Flats in Kaapstad diverse protestacties om aandacht te vragen voor de woningnood en de gedwongen verplaatsingen van armen naar de rand van de metropool. Ze hadden echter geen effect.

Zuid-Afrika
Opinie

Grenservaringen

Fragmenten uit een mailwisseling met zanger/tekstschrijver Stef Bos over grenzen, reizen muziek en levenservaringen. 

grenzen
Opinie

En weer verandert Lent

Binnen afzienbare tijd verandert er veel aan de Waal bij Nijmegen. Ruimte voor de Rivier voorziet in 2015 in twee ‘dijkdoorbraken’, een brede nevengeul en het ontstaan van een nieuw eiland in de Waal. Het is de zoveelste metamorfose  voor Lent, het dorpje aan de overkant. 

stadsgeografie
Nijmegen
Kennis

EU-steun voor democratie weinig effectief

Sinds de frauduleuze verkiezingen in december volgt de EU een halfslachtige koers ten aanzien van de dictatuur in Wit-Rusland. De lidstaten verlagen de visumkosten voor gewone Wit-Russen en verhogen de steun aan ngo’s, maar ’s lands deelname aan het Oostelijk Partnerschap staat niet ter discussie.
 

democratie
Europese Unie
Wit-Rusland
Opinie

Stad in zicht online

Frank van Dam maakt voor de rubriek  Stad in zicht miniatuurtjes van zaken  die hem opvallen in de stad. Tegelijk met de rubriek is hij een blog begonnen.
 

Blog: Stad in zicht
Opinie

Stationsplein

Den Haag Centraal wordt momenteel flink op de schop genomen. Tijdens de werkzaamheden blijven de treinen en trams natuurlijk gewoon doorrijden. Dat geeft dus een hoop gedoe en overlast. Het duurt al jaren. En het duurt nog jaren. Maar daar wil ik het hier niet over hebben.

Blog: Stad in zicht
Den Haag
Opinie

De wereld aan je voeten

Aardrijkskunde als basis voor vervolgstudie, reizen en begrijpen.

onderwijs
Nieuws

AK in bovenbouw inhoudelijk weer goed op de kaart

In 2007 werd de Vernieuwde Tweede Fase in het voortgezet onderwijs ingevoerd. Voor aardrijkskunde veranderde er veel: de positie van het vak in de profi elen wijzigde, het aantal studielasturen nam toe en er kwam een nieuw examenprogramma. In 2009 en 2010 is het programma voor het eerst op respectievelijk havo en vwo geëxamineerd. Tijd voor een tussenbalans.
 

onderwijs
Opinie

Tableau du Morvan

De Morvan, op 300 kilometer van Parijs, is in meerdere opzichten interessant voor geografen. Het ontwikkelde zich van een geïsoleerde regio tot geliefde buitenplaats van Parijzenaars en Nederlanders.  Maar ook de oorspronkelijke bewoners keren nu terug. 

geschiedenis
Frankrijk