Voor en na Japans Grote Tōhoku-beving

1 mei 2011
Dit artikel is verschenen in: geografie mei 2011
geologie
Japan
Kennis
FOTO: DREW BEAMER/UNSPLASH

Japan ligt in een geologisch zeer actief gebied en heeft daaruit veel lessen getrokken wat betreft bouw, stadsplanning en rampenbestrijding. De enorme maatschappelijke schade van de aardbeving en tsunami van maart jl. roepen echter vragen op over de wenselijkheid van de herinrichting van de zwaargetroffen regio’s en over de energiepolitiek van het land.

Ronald - Voor en na Japans Grote Tohoku-beving.pdf
Download dit document (277.92 KB)