Atlas of European Values. Ontdek hoe opvattingen in Europa verschillen

11 november 2022
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2022
Europa
waarden
Kennis
FOTO: BALKANSCAT/ISTOCK
Een demonstratie van orthodoxe extremisten en uiterst rechts tegen de Gay Pride in Belgrado/Servië (september 2019). Ze dragen spandoeken met homofobe slogans.

De website Atlas of European Values maakt inzichtelijk dat Europese burgers heel verschillend tegen onderwerpen als milieu, migratie, tolerantie en solidariteit aankijken – ook als het gaat om ruimtelijke vraagstukken. Je kunt daarbij inventariseren hoe de meningen in de klas verschillen én deze vergelijken met die in andere landen.   

Toen minister Dennis Wiersma  dit voorjaar zijn masterplan voor het primair en voortgezet onderwijs presenteerde, noemde hij burgerschap een basisvaardigheid.  Burgerschapsvorming is sinds 2006 een verplicht onderdeel van het curriculum op de middelbare school, en de Burgerschapswet van 2021 onderstreept dat nog eens. Maar scholen en leraren vinden het bar lastig hier handen en voeten aan te geven.

Het Europese onderwijsproject EVALUE (zie kader) biedt handvatten om in de klas met elkaar te praten over waarden en over hoe het komt dat mensen uiteenlopende opvattingen hebben. Specifiek voor aardrijkskundelessen biedt EVALUE mogelijkheden leerlingen vanuit verschillende perspectieven naar ruimtelijke vraagstukken te laten kijken. We nemen een kijkje op de vernieuwde website Atlas of European Values. Deze bestaat uit drie delen: kaarten, klas en materialen.

De bronnen

Het onderwijsproject EVALUE maakt gebruik van de uitkomsten van een grootschalig onderzoek naar waarden in Europa dat al meer dan twintig jaar loopt. Toen in 1979 de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europese Parlement werden gehouden, konden miljoenen Europese burgers hun stem uitbrengen. Wetenschappers vroegen zich daarbij af in hoeverre Europeanen gemeenschappelijke waarden hebben, of die veranderen en wat de gevolgen zijn voor Europese eenheid. Daarom startte in 1981 een groot onderzoek dat uitgroeide tot de European Values ​​Study (EVS). Deze studie geeft inzicht in de ideeën, overtuigingen, voorkeuren, houdingen, waarden en meningen van burgers in heel Europa. Hoe denken Europese burgers over onderwerpen als gezin, werk, milieu, levensbeschouwing, politiek en samenleving, religie en moraal en identiteit? Omdat het onderzoek in 1990, 1999, 2008 en 2017 werd herhaald, zijn ook de veranderingen in het denken van Europeanen te zien.

In 2008 maakten de Universiteit van Tilburg en Fontys Lerarenopleiding Tilburg de uitkomsten van de onderzoeken en de bijbehorende Atlas of European Values toegankelijk voor het onderwijs en ontwikkelden samen met internationale partners een website. In 2022 is die site vernieuwd en aangevuld met gegevens voor 2017. Alle gegevens en materialen zijn vrij te gebruiken en beschikbaar in negen talen (naast Nederlands in het Catalaans, Duits, Engels, Frans, Slowaaks en Turks). Ook is de meest recente atlas als pdf via de website gratis te downloaden.

Lees het hele artikel
Nog geen lid? Klik hieronder op de groene knop voor de voordelen.
  • Onbeperkt toegang tot artikelen op geografie.nl
  • Ontvang 9 keer per jaar het tijdschrift Geografie
  • Aantrekkelijke aanbiedingen voor boeken en andere publicaties
  • Korting op deelname aan activiteiten van het KNAG
  • Blijf in contact met vakgenoten
Wachtwoord vergeten?

Instructies voor het resetten van het wachtwoord worden naar uw e-mailadres verstuurd.