Behoud en toegankelijkheid verzekerd

1 januari 2012
Auteurs:
Dit artikel is verschenen in: geografie januari 2012
Atlas der Neederlanden
Nederland
Opinie

Project Atlas der Neederlanden

Negen foliobanden vol 18e-eeuwse topografi sche kaarten van Nederland in allerlei formaten, soms ingenieus gevouwen, soms opgeplakt. Iedere raadpleging van een kwetsbaar blad is er eigenlijk één te veel. Dankzij de stap voor stap catalogisering, reiniging en restauratie, digitalisering, facsimilering en online presentatie is de atlas straks volop raadpleegbaar én bewaard voor het nageslacht.

Werner - Behoud en toegankelijkheid verzekerd.pdf
Download dit document (613.21 KB)