geografie januari 2012

Bolivia: crisis van schone principes |  Ranglijstjes van landen en regio’s | Voedselzekerheid in China en Japan | Atlas der Neederlanden | gered én ontsloten | Williamsburg in Brooklyn | Pooleiland Jan Mayen | Geografie van de beroerte

Kennis

Bolivia: crisis van schone principes

Het afgelopen jaar was Bolivia herhaaldelijk in het nieuws. Het land verzette zich als enige tegen het als mager ervaren klimaatakkoord van Cancún. In eigen land moest Evo Morales de aangekondigde verhoging van de benzineprijs wegens massale protesten terugdraaien, en ook de bouw van een snelweg door een natuurreservaat is na fel verzet afgeblazen.

Bolivia
Opinie

Behoud en toegankelijkheid verzekerd

Project Atlas der Neederlanden

Negen foliobanden vol 18e-eeuwse topografi sche kaarten van Nederland in allerlei formaten, soms ingenieus gevouwen, soms opgeplakt. Iedere raadpleging van een kwetsbaar blad is er eigenlijk één te veel. Dankzij de stap voor stap catalogisering, reiniging en restauratie, digitalisering, facsimilering en online presentatie is de atlas straks volop raadpleegbaar én bewaard voor het nageslacht.

Atlas der Neederlanden
Nederland
Kennis

China voedt China

Sinds midden jaren 90 is het Chinese landbouwbeleid gericht op zelfvoorziening in tarwe, rijst en maïs. Het lijkt een reactie op het artikel ‘Who will feed China’, waarin agronoom Lester Brown van het World Watch Instituut een rampscenario schetste. De nadruk op zelfvoorziening heeft de mogelijkheden van het platteland bepaald en zal dat de komende decennia blijven doen.

China
voedsel
China
Kennis

Naar een zelfvoorzienende Japanse landbouw

Door de bevolkingsgroei en de afnemende en verouderende boerenbevolking komt de eigen voedselvoorziening steeds verder in het nauw. Het is de Japanners een lieve duit waard die situatie te verbeteren.

voedsel
landbouw
Japan
Opinie

Renovatie aan de Lissabonweg

In de langdurige demografische groeistuip van na de Tweede Wereldoorlog werd de galerijflatwijk geboren. Zo ook in Vlaardingen, of all places. In 1970, ik was 10, verhuisden we met z’n vijven van een kleine arbeiderswoning in Vlaardinger Ambacht, een wijk met vooral jaren 50 portiekwoningen, naar een galerijflat in Vlaardingen Holy.

Blog: Stad in zicht
Kennis

'The epicenter of cool'

Het aanzien van Williamsburg wordt nog steeds bepaald door haar industriële verleden, met grote pakhuizen en oude fabrieksgebouwen aan het water. Anno 2011 kent de buurt een bloeiende creatieve cultuur, vintagewinkels en hippe bars, een multi-etnische bevolking en een ultraorthodoxe joodse gemeenschap. Attractief en levendig, maar conflicten over het ruimtegebruik liggen overal op de loer.

New York
Kennis

Amsterdam Gay Capital af

Amsterdam geniet een historische reputatie van internationale homohoofdstad. Die wordt echter bedreigd door toenemend antihomogeweld. Met homowijken wil de stad haar gayfactor versterken. Een onzalig idee.

Amsterdam
Opinie

Een wandeling op Jan Mayen

Wie bekommert zich om een natte sok als hij op Jan Mayen kan landen?! Gerrit Jan Zwier beschrijft zijn bezoek aan een afgelegen pooleiland met een barre historie.

reisverslag
Jan Mayen
Opinie

'Nooit meer de stad in'

Mensen die een beroerte hebben gehad, moeten leren omgaan met hun veranderde lichaam en geest. Vaak gaan ze de openbare ruimte anders gebruiken, al dan niet bewust, en raken geïsoleerd.

Kennis

Meten om te weten

Ranglijsten van landen, regio’s en steden zijn vooral populair bij media, politici en beleidsmakers. Bedrijven zullen hun locatiekeuze er niet van laten afhangen.

Opinie

Een verscheurd leven in een verscheurd land

Aanvankelijk zou Black Butterflies (2011) een film over de apartheid in Zuid-Afrika worden, maar het werd een portret van een uitzonderlijke dichteres in een op drift geraakt land.

recensie
Zuid-Afrika
Nieuws

De flat van Fatima

Elke twee jaar wordt de Glazen Globe uitgereikt aan het kinderboek dat aandacht schenkt aan een aardrijkskundig onderwerp. De Glazen Globe 2011 gaat naar Janneke Schotveld met De flat van Fatima. Haar boek speelt in een achterstandswijk maar is niet zwaar op de hand.

recensie