China voedt China

1 januari 2012
Dit artikel is verschenen in: geografie januari 2012
China
voedsel
China
Kennis

Sinds midden jaren 90 is het Chinese landbouwbeleid gericht op zelfvoorziening in tarwe, rijst en maïs. Het lijkt een reactie op het artikel ‘Who will feed China’, waarin agronoom Lester Brown van het World Watch Instituut een rampscenario schetste. De nadruk op zelfvoorziening heeft de mogelijkheden van het platteland bepaald en zal dat de komende decennia blijven doen.

Trouwborst - China voedt China.pdf
Download dit document (379.47 KB)