Check! We gaan op excursie

1 september 2011
Dit artikel is verschenen in: geografie september 2011
onderwijs
Opinie
FOTO: JULIA STEPPER/FLICKR

Elke aardrijkskundedocent heeft het weleens meegemaakt. Gezellig een dagje uit met havo 4. Een museum bezoeken, een stadswijk analyseren of landschappen bekijken. Na afloop zijn de leerlingen enthousiast. Een dag later zijn ze het meeste weer vergeten. Een checklist om je excursie inhoudelijk sterker te maken biedt uitkomst.

Bressers, Hamers & Marlet - Op excursie.pdf
Download dit document (129.61 KB)