Conceptversie visiedocument aardrijkskundeonderwijs: denk mee!

10 november 2017
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
onderwijs
Nieuws
boek
FOTO: SLAVA BOWMAN/UNSPLASH

Curriculum.nu is een overheidsinitiatief om een nieuw curriculum te ontwerpen voor basis- en voortgezet onderwijs. Alle vakverenigingen zijn door curriculum.nu gevraagd om voor 1 december 2017 een beknopt visiedocument op te stellen op grond waarvan de ontwikkelteams aan de slag kunnen. De ontwikkelteams die het bestaande curriculum gaan herzien bestaan uit leerkrachten en schoolleiders.

Een commissie van experts (Rob Adriaens, Anton Bakker, Tine Béneker, Adwin Bosschaart, Anne de Klerk, Eelko Postma, Joop van der Schee en Roeland van Westerop) heeft een eerste versie van een visiedocument voor het aardrijkskundeonderwijs opgesteld.

Het document kunt u hier downloaden.

De opbouw van het visiedocument is niet door het KNAG gekozen, maar voorgeschreven is door Curriculum.nu. Het format bevatte de volgende aandachtspunten om de visie op het vak en leergebied te beschrijven:

  • Wat zijn de belangrijkste (vakinhoudelijke) karakteristieken van het vak/leergebied?
  • Wat is de gewenste positie van het vak/leergebied over tien jaar?
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het vak/leergebied in relatie tot het curriculum binnen nu en 10 jaar?
  • Samenhang: Hoe kan samenhang binnen het vak/leergebied en met andere vak/leergebieden worden vormgegeven? Wat is de visie op burgerschap en hoe kan het vak/leergebied daaraan bijdragen? Wat is de visie op digitale geletterdheid en hoe kan het vak/leergebied daaraan bijdragen? Aan welke vakoverstijgende vaardigheden wordt door het vak/leergebied gewerkt?
  • Doorlopende leerlijnen: Welke aandachtspunten zijn er voor de opbouw van het vakgebied?

Reacties met concrete tekstsuggesties voor verbeteringen van dit visiedocument zijn o.v.v. 'visiedocument' van harte welkom op onderwijs@geografie.nl voor 25 november 2017.

GeoWeek
FOTO: ROMA RYABCHENKO/UNSPLASH