Finse bouwstenen voor Beter Presteren

1 februari 2011
Auteurs:
Henk Ottens
Em. hoogleraar Sociale Geografie Universiteit Utrecht, oud-voorzitter KNAG
Dit artikel is verschenen in: geografie februari 2011
onderwijs
Opinie
FOTO: TAPIO HAAJA/UNSPLASH

Begin december kondigde minister Marja van Bijsterveldt van OCW hervormingen van het Nederlandse onderwijsstelsel aan. Het actieplan Beter Presteren moet Nederland weer in de top-5 van sterkste kenniseconomieën brengen. Ondertussen scoort Finland bij het PISA-onderzoek structureel beter dan Nederland. Het Finse format is echter geen kant-en-klaar recept voor succes.

Ottens - Finse bouwstenen voor Beter Presteren.pdf
Download dit document (153.4 KB)