De aansluiting tussen de N33 en de N366

20 september 2017
Auteurs:
Jeroen Louwinger
winnaar KNAG Werkstukwedstrijd
infrastructuur
Veendam
Stadskanaal
Kennis
Wallonix
FOTO: EUROPEAN ROADS/FLICKR

De aansluiting tussen de N33 en de N366 tussen Veendam en Stadskanaal is nog niet optimaal. Jeroen Louwinger schreef hierover zijn profielwerkstuk en won daarmee de KNAG Werkstukwedstrijd. In dit artikel legt hij uit waarom het verstandig is om veranderingen aan de aansluiting tussen deze wegen toe te passen en welke aanpassingen nuttig zijn.

 

De opknapbeurt van de N33 in 2013 was een goed moment om meteen de aansluiting tussen de N33 en de N366 te veranderen. De N33 ging namelijk op de schop omdat deze weg niet meer veilig was. Hierdoor konden de aansluitingen ook veranderd worden.

hoogwater
Afbeelding 1. Oude situatie N33 en N366 met stoplichten

Er waren destijds drie opties: een tweebaans autoweg, vierbaans autoweg of vierbaans snelweg. Na grondig onderzoek naar de verbetering van de veiligheid, het kostenplaatje en de milieuverontreiniging was de uitkomst dat de vierbaans snelweg de beste optie is, gekeken naar de verbetering van de veiligheid en de milieuverontreiniging ten opzichte van de kosten. Belangrijke aspecten van de verandering van de aansluiting waren de aansluiting naar het oosten, de op- en afritten aan de zuidkant en het vervangen van verkeerslichten door rotondes. De totstandkoming begon in 2005 toen het samenwerkingsverband Noord-Nederland een uitvoering- en financieringsplan presenteerde en zo de politiek overtuigde. Uiteindelijk werd in 2011 het OTB vrijgegeven en gerealiseerd. In een OTB (ontwerptracébesluit), wordt de beslissing die de voorkeur heeft gekregen uitgewerkt. Hierin wordt onder andere een milieu-effectrapportage opgesteld en wordt alles besproken wat met de vernieuwing te maken heeft.

Huidige situatie

De huidige situatie is een half klaverblad met alle op- en afritten aan één kant van de twee rotondes, zie afbeelding 2. Deze rotondes zijn in de plaats van de oude kruisingen gekomen. De reden dat de op- en afritten aan één kant gelegen zijn is dat de secundaire weg zo niet betrokken is bij de kruising van de N33 en de N366, dit zorgt voor minder risico en dus meer veiligheid. De huidige aansluiting is ten opzichte van de oude aansluiting een stuk verder naar het oosten verschoven. Dit zorgt ervoor dat men kan voldoen aan de veiligheidseisen van het industrieterrein. Ook is er zo aan de noordkant ruimte ontstaan voor het maken van een stadion voor de plaatselijke eerstedivisieclub BV/SC Veendam. Dit is uiteindelijk niet gebeurd omdat de BV Veendam failliet gegaan is. Voor de ruimte, die nu nog braak ligt, moet nog een bestemming gezocht worden.

Afbeelding 2: huidige situatie, met de oude situatie licht zichtbaar

Weggebruikers

Uit onderzoek, een enquête onder 174 weggebruikers die dit traject eens of vaker rijden, is gebleken dat de gebruikers van de aansluiting erg tevreden zijn over de huidige situatie maar dat een groot deel ook vindt dat de aansluiting nog niet optimaal is. Door middel van de antwoorden die zij gaven bij de enquête en hun eigen ideeën is een beter idee ontstaan wat zij van de aansluiting vinden en wat er mogelijk te veranderen valt.  

Mogelijkheden tot verandering

Naar aanleiding van het onderzoek naar de aansluiting zijn zes aanpassingen/mogelijkheden bekeken en uiteindelijk werd geconcludeerd welke aanpassing het best gekozen zou kunnen worden om de aansluiting nog veiliger te maken. De volgende aanpassingen zijn genoemd: een geheel klaverblad; de doorgetrokken streep op de rotonde vervangen door een betonrand; eerder beginnen met bewegwijzering; een bypass vanuit de richting Stadskanaal naar de richting Zuidbroek aanleggen; een ‘hondenbot’ in plaats van de rotondes; weer opnieuw voorlichting/uitleg geven over hoe de huidige aansluiting werkt.

Het aanleggen van een geheel klaverblad is in dit verband niet mogelijk omdat de investering in de aansluiting zich nog niet heeft terugverdiend en een heel klaverblad dus te veel geld zou kosten. De tweede optie, de doorgetrokken streep op de rotonde vervangen door een betonrand, is daarentegen wel een goede optie om veel gevaarlijke situaties te voorkomen. Nu zijn er namelijk veel mensen die de rotonde niet op de goede manier nemen en zo bijna in aanraking komen met anderen weggebruikers. Eerder beginnen met bewegwijzering heeft ook voordelen, op dit moment is het als je vanaf Stadskanaal komt pas op het laatste moment duidelijk wat de situatie is. Wanneer je eerder begint met de aansluiting aan te geven zullen automobilisten de situatie beter in zich opnemen en niet op het laatste moment of op de rotonden nog van richting wisselen.

De vierde optie is een bypass aanleggen. Een bypass is in dit geval een weg die de oostelijke rotonde ontlast van het verkeer dat via de eerste rotonde naar Zuidbroek moeten rijden. Dit verkeer moet bij de huidige rotonde driekwart om naar de oprit te komen waardoor ze het verkeer van Veendam moeten kruisen. Met zo’n bypass hoeven de mensen uit Stadskanaal geen gebruik meer te maken van de rotonde maar komen ze iets later op de N33. Dit zou wel betekenen dat de secundaire weg, van Veendam naar Zuidwending, die langs de N366 loopt, een stukje op zou moeten schuiven om dan via een viaduct onder de bypass door te lopen. Dit is wel een interessante oplossing omdat zo de rotonde ontlast wordt, vooral in de spits. Wel is dit een vrij dure aanpassing waardoor het op dit moment nog geen handige aanpassing is. In de toekomst is dit wel een hele goede mogelijkheid om de aansluiting te ontlasten van een deel van het verkeer en dus de doorstroming te bevorderen en om zo ook meer veiligheid te creëren.

BRON: WIKIMEDIA COMMONS
Afbeelding 3: schematische tekening van een "hondenbot"

De vijfde optie, een zogenaamd ‘hondenbot’ in plaats van de rotondes (afbeelding 3). Dit komt niet als beste optie uit de bus want dan zit je nog met de op- en afritten, als ze aan een kant blijven liggen heb je nog meer opstoppingen en wanneer ze aan beide kanten liggen heb je de ruimte die je gecreëerd hebt met het opschuiven van de weg en de aansluiting naar het zuidoosten weer teniet. De laatste optie was het opnieuw verspreiden van informatie over de aansluiting. Zo kunnen de gebruikers kun geheugen even opfrissen en zullen ze de aansluiting beter gaan gebruiken.

Aanbeveling

Mede door de enquête en het verder bestuderen van de besluiten en documenten, verkregen door contact te leggen met de gemeente Veendam, Rijkswaterstaat en aannemersbedrijf BAM, kwamen de volgende aanbevelingen tot stand.

Om de aansluiting op korte termijn nog veiliger te maken en de doorstroming te verhogen, is het verstandig om al eerder te beginnen met de bewegwijzering en op de rotonde de lijnen te vervangen door een betonrand waardoor het nog meer het idee van een turborotonde krijgt en auto’s en vrachtwagens niet meer op de rotonde van baan kunnen veranderen.

Peilen of mensen opnieuw uitleg nodig hebben over de werking van de aansluiting is aan te raden.

Op lange termijn is het een goed idee om te kijken hoe duur het is om een bypass, vanuit de richting Stadskanaal naar de richting Zuidbroek, te realiseren en de secundaire weg te verleggen (afbeelding 4). Dit kan in de toekomst, als er nog meer verkeersintensiteit is, bijdragen aan een betere doorstroming en meer veiligheid op de rotondes.

AFBEELDING: JEROEN LATHOUWERS
Afbeelding 4. De situatie met een bypass