Dienstbare kaarten

1 juni 2013
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2013
kaarten
cartografie
Kennis
BRON: PAUL VAN DEN BRINK/KNAG
Schetskaart van Midden-Sumatra, in 1879 getekend door Johannes Schouw Santvoort

Paul van den Brink is archivaris van het KNAG en schreef in 2011 de omvangrijke studie Dienstbare Kaarten, een cartografische geschiedenis van het KNAG en het Tijdschrift (1873-1966), waarvan hij enkele kaarten in deze Geografie toelicht: (1) Een spoor voor steenkool; (2) De Corantijn-expeditie; (3) ‘Onvruchtbare’ klei in Noord-Brabant; (4) Neerlands naam in de cartografie.

Van den Brink - Dienstbare kaarten.pdf
Download dit document (850.31 KB)