Energie in China

1 januari 2013
Auteurs:
Ward Vermeer
International Institute for Asian Studies (IIAS), Universiteit Leiden
Dit artikel is verschenen in: geografie januari 2013
China
energie
China
Kennis
windmolens china
FOTO: KAJ IVERSÖN/KAJ17

De energieproductie en -consumptie in China verschillen in veel opzichten van die in andere landen. Dat is deels het gevolg van de beschikbare voorraden, deels weerspiegelt het de traditie van de socialistische planeconomie en het industrie- en prijsbeleid. Ook energieveiligheid speelt een belangrijke rol; China vindt zich te afhankelijk van steenkool en de import van olie.

Vermeer - Energie in China.pdf
Download dit document (3.08 MB)