GeoWeek 2018: Stof tot nadenken

1 december 2018
Auteurs:
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2018
GeoWeek
onderwijs
Nederland
Nieuws
FOTO: KELLIE BOCXE
In het Science Center in Delft bouwden de leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium zelf een dijk.

Eind mei gingen 7000 leerlingen op expeditie in de werkwereld van geo tijdens de GeoWeek. En daar was het heerlijk weer voor! Ten minste, een groot deel van de week... Want iedereen zal er wel iets van hebben meegepakt: die enorme stortbuien. 

 

Het is alsof het klimaat dacht: ´Laten wij die geoprofessionals eens wat stof tot nadenken geven´. Want het extreem warme weer en de bijkomende stortbuien worden veroorzaakt door klimaatverandering. Het klimaat was een van de thema’s die aan bod kwamen bij vele expedities. Zo vertelden medewerkers van waterschappen in gastlessen op school dat het watermanagement in Nederland flink aangepast moet worden vanwege klimaatverandering. Tijdens een expeditie met de gemeente Rotterdam kwamen de leerlingen erachter dat ook gemeenten bij de ontwikkeling van infrastructuur en bebouwing rekening moeten houden met extreme regenval. Daarnaast gingen studenten een boel scholen langs om leerlingen gastlessen te geven over het klimaat. 

De boodschap dat het klimaat onder druk staat, en het feit dat professionals erover kwamen vertellen, maakten zichtbaar indruk op de leerlingen. Dat de aarde kwetsbaar is, vertelde ook Olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberghe. Een aantal leerlingen verzamelde de plasticjes van alle uitgedeelde geodriehoeken, want ‘dan kunnen ze gescheiden worden, juf’. Naast bewustzijn creëren wil de GeoWeek leerlingen ook al kennis laten maken met de mogelijkheden van het werkveld. En het aanbod vanuit de geosector is enorm: dit jaar deden 80 bedrijven mee aan de GeoWeek, 24 meer dan vorig jaar. Een bewijs dat professionals oog hebben voor de toekomst – ook in hun specifieke werkveld. Bied jongeren nu alvast een kijkje in het werkveld van gebiedsinrichting en -beheer, dan heb je daar straks voldoende goedgeschoolde mensen voor.  

Science Center Delft – Stenen, VR en dijken bouwen 

In het Science Center in Delft leerden de leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium over mijnbouw en bekeken ze de enorme collectie steensoorten. Ook gingen ze ‘de mijn in’ met virtual reality-brillen. Tot slot waren er twee praktische workshops. De ene ging over hoe je een dijk kunt bouwen en waaraan deze moet voldoen om droge voeten te houden. Bij de andere workshop voerden ze experimenten uit met verschillende grondlagen om te bepalen welke het best water doorlaat. 

Ed Nijpels over energietransitie 

FOTO: KEVIN VAN HÜET
Oud-minister Ed Nijpels vertelde op het Maerlant-Lyceum in Den Haag over duurzame energie en het klimaatakkoord van Parijs

Tijdens de GeoWeek gaf ook oud-minister Ed Nijpels een gastcollege. Op het Maerlant-Lyceum in Den Haag vertelde hij over duurzame energie en het klimaatakkoord van Parijs. Om de afgesproken doelen te halen, moet Nederland een energietransitie in gang zetten van fossiele brandstoffen (‘van het gas af’) naar duurzame energiebronnen. De vwo 4-klas van het Maerlant zat geïnteresseerd te luisteren naar het verhaal van het VVD-kopstuk. Op deze manier heeft Ed Nijpels bewustzijn gecreëerd bij de volwassenen van de toekomst.

Surfkampioen Dorian van Rijsselberghe over plastic soep 

Miller
FOTO: KEVIN VAN HÜET
Na de gastles over plastic soep gingen de leerlingen van het Segbroek College in Den Haag natuurlijk op de foto met Olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberghe (laatste rij).

Veel topsporters van Dutch Wavemakers deden dit jaar mee met de GeoWeek. In het Nationaal Topzeilcentrum Den Haag vertelden Dorian van Rijsselberghe en Rick Jendrusch alles over plastic soep, en de hinder die de topsporters ondervinden van plastic in de oceaan. Zo moest Dorian tijdens de Olympische Spelen in Rio wel zeven keer een stuk plastic van zijn surfboard halen. Wat zijn de gevolgen van ons plasticverbruik voor het leven in de oceaan? En wat kun je zelf doen om het gebruik van plastic te verminderen? De leerlingen van het Segbroek College en Nutsschool Bezuidenhout kunnen je er dankzij deze gastles nu alles over vertellen.  

Het veld in met gemeente Leidschendam-Voorburg 

FOTO: MARTIN VAN RIJN
Brugklasleerlingen van het Maerlant-Lyceum onderzochten de bodem op bouwlocatie Vlietvoorde, vlakbij Wassenaar.

Dit jaar deden veel gemeenten mee. Zo ook die van Leidschendam- Voorburg. Brugklasleerlingen van het Maerlant-Lyceum onderzochten de bodem in de Duivenvoordecorridor, een groene zone tussen Voorschoten, Leidschendam en Wassenaar, waar straks woonwijk Vlietvoorde verrijst. Een bodemonderzoek is verplicht op nieuwbouwlocaties, dus tijdens deze expeditie was er aandacht voor onder meer de ondergrond, de bodem en het grondwater. De leerlingen mochten de grondboor pakken om de bodemlagen te onderzoeken. Heel voorzichtig, want in de omgeving leven weidevogels. 

Wegen markeren in het GeoFort

FOTO: KELLIE BOCXE
Leerlingen van KWC Culenborg aan de slag voor het Missing Maps-project van het Rode Kruis.

In het GeoFort kun je helemaal losgaan als toekomstig geograaf. Leerlingen gingen er op waterexpeditie samen met begeleiders van het waterschap Rivierenland. Ze droegen ook een steentje bij aan het Missing Maps-project van het Rode Kruis, door op basis van satellietfoto’s onbekende wegen en huizen aan te geven in OpenStreetMap. Met de verbeterde onlinekaarten kunnen de hulpverleners van het Rode Kruis straks bij hulpverleningsacties in één keer de weg vinden in plaats van te moeten zoeken en daarmee belangrijke tijd te verliezen. 

Het leven op een boorplatform in het Maritiem Museum 

FOTO: KEVIN VAN HUËT
Leerlingen van basisschool De Regenboog op bezoek bij de Offshore Experience van het Maritiem Museum.

De leerlingen van basisschool de Regenboog uit Naaldwijk en Fatimaschool uit Rotterdam brachten een bezoek aan de Offshore Experience van het Maritiem Museum. Omgeven door een 360 graden-filmprojectie en met special effects waanden de leerlingen zich aan boord van een boorplatform op volle zee. De manager van het offshore platform onderwierp de leerlingen aan een aantal interactieve spellen, om zo te ontdekken of ze geschikt zouden zijn voor het leven als boormeester, kraanmachinist, windmolenspecialist of helikopterpiloot. De leerlingen ontdekten hoe energie op zee wordt gewonnen en dachten mee over de energiewinning van morgen.