GeoWeek 2023

6 juni 2023
Auteurs:
Florien Willems
webredacteur geografie.nl
GeoWeek
onderwijs
Nieuws
FOTO: FLORIEN WILLEMS / KNAG
Rondeiding Nationaal Topzeilcentrum

Bodem, water en geo-informatie

Ruim 1700 leerlingen deden dit jaar mee aan de zeventiende editie van de GeoWeek. Er waren diverse leuke expedities voor leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs om uit te kiezen. In totaal werkten er zo’n 50 bedrijven uit de bodem-, water of geo-sector mee aan de GeoWeek. Ze organiseerden een gastles, veldwerk of bedrijfsbezoek. Bijvoorbeeld een rondleiding bij het Nationaal Topzeilcentrum in Den Haag. Hier leerden de leerlingen uit groep 7 van Basisschool de Parkiet meer over watertekort in Nederland en deden ze proefjes met water.

Docent Natascha vertelt: ‘We vinden het belangrijk om mee te doen aan de GeoWeek zodat de leerlingen les krijgen van echte experts. Op deze manier kunnen ze eens op excursie en hun leefwereld verrijken.’ De leerlingen reageerden enthousiast op de expeditie en vonden het leuk om echt bezig te zijn met water.

In Almere maakten leerlingen van basisschool Al Iman kennis met het Kadaster. Ze leerden wat eigendomsgrenzen zijn, hoe deze bepaald worden en wat voor werk je hier later in kan doen. Medewerker John nam de leerlingen mee naar buiten om op het schoolplein aan de slag te gaan met een meetopdracht. John: ‘De reacties waren erg positief. De meeste kinderen hadden nog nooit van het Kadaster gehoord of een rolmaat gezien, dus het was erg leuk om ze daarmee kennis te laten maken. Het is belangrijk om deze lessen aan te bieden aan leerlingen omdat het hoort bij de algemene ontwikkeling. De expedities tijdens de GeoWeek dragen daar zeker aan bij.’

Museum Naturalis deed dit jaar wederom mee aan de GeoWeek met een workshop over de IJstijd. De leerlingen van de Zeister Schoolvereeniging mochten op ontdekking in het museum en kregen de opdracht om botten en fossielen te onderzoeken en ordenen. Alexander uit groep 7 bekeek een maquette van het landschap van Nederland gedurende de IJstijd. ‘Ik vind het super leuk om hier te zijn en om over de IJstijd te leren. We leren hier hoe groot die dieren waren, hoe oud ze zijn en hoe de IJstijd was in Nederland. Ik denk dat ik later ook basisschool-leraar wil worden.’

FOTO: TEUNTJE KRAGTWIJK / KNAG
De leerlingen stellen veel vragen tijdens de presentatie over de IJstijd.

In Katwijk kregen leerlingen uit de tweede klas van Driestar Leiden een rondleiding in de afvalwaterzuiveringsinstallatie, rondleider Nancy van het Hoogheemraadschap van Rijnland vertelde over het zuiveringsproces. Nancy: ‘Ik vind het extra leuk om rondleidingen te geven tijdens de GeoWeek omdat dat betekent dat de leerkracht wat meer aandacht geeft aan kennis over water. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen bewust worden over hoe ze met hun water omgaan. Ze waren echt geïnteresseerd, er werden veel vragen gesteld. Deze leerlingen hebben veel onthouden dus dat betekent dat ze heel erg hun best hebben gedaan.’

FOTO: TEUNTJE KRAGTWIJK / KNAG
Een kijkje bij de waterzuiveringsinstallatie.

Het belang van de GeoWeek

Ook diverse media hadden aandacht voor de GeoWeek en het belang ervan voor de ontwikkeling van de kennis van leerlingen over aardrijkskunde en geografie. Zo kwam een reporter van Trouw meekijken tijdens de expeditie van Wavemakers en het Watersportverbond in het Topzeilcentrum en schreef over de boodschap die de topzeilers aan de leerlingen mee gaven. ´Oudere generaties zien vaak de noodzaak niet om zuiniger met water om te gaan. Dat bewustzijn groeit onder de jongeren. Zij willen in tegenstelling tot ouderen wél verandering.’ Lees hier het artikel.

De GeoWeek kreeg ook gehoor bij verschillende regionale radiozenders zoals Omroep Wetering en Eemland 1. Esmée Steenwinkel, onderwijscoördinator van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), vertelde tijdens een interview bij Omroep Wetering over het doel van de GeoWeek: ‘Leerlingen enthousiast maken over de keuzemogelijkheden in dit vakgebied. Deze leerlingen moeten natuurlijk nog een keuze gaan maken voor profiel en vervolgstudie, en op deze manier kunnen ze al vroeg in aanraking komen met de mogelijkheden binnen dit werkveld. Dat kan de interesse in hun toekomstige beroepskeuze beïnvloeden.’

Organisatie

Het KNAG is een vereniging die zich richt op geografen, docenten aardrijkskunde en iedereen die zich met het vakgebied geografie verbonden voelt. De GeoWeek wordt ieder jaar georganiseerd door het KNAG. Het team bestaat uit een aantal vaste medewerkers en een projectmedewerker die zich richt op de GeoWeek.

Projectmedewerker Teuntje Kragtwijk organiseerde dit jaar de expedities en verzorgde de communicatie tussen bedrijven en scholen. Teuntje heeft geen geografie-achtergrond, maar raakte tijdens de organisatie van de GeoWeek zelf helemaal overtuigd over het belang ervan: ‘Tijdens de GeoWeek heb ik gezien hoe enthousiast leerlingen worden van een excursie in, rondom of buiten de school. Je ziet hoe leuk de kinderen het vinden om eens een les te krijgen van iemand anders dan hun eigen juf of meester en dat het echt een toevoeging is aan het reguliere lesprogramma. Daarbij leren leerlingen op een interactieve manier meer over het geografische vakgebied en wie weet inspireert de GeoWeek nog wel een aantal toekomstige geografen.’

Voor onderwijscoördinator Esmée was het haar eerste GeoWeek. Hoewel ze een achtergrond in geografie heeft, heeft ze alsnog van elke expeditie geleerd. Over het bijwonen van de expedities zegt ze dan ook het volgende: ’Als kind vond ik het al geweldig om buiten te zijn en te leren over de wereld om ons heen. Ik heb toen helaas niet meegedaan aan de GeoWeek. Stiekem ben ik dus wel een beetje jaloers op deze kinderen.’

Volgend jaar vind de 18e editie van de GeoWeek plaats van 13 mei tot en met 17 mei. Houd de website in de gaten om te zien wanneer de inschrijvingen zijn geopend!