Grensvlakken

1 april 2012
Dit artikel is verschenen in: geografie april 2012
Amsterdam
Kennis
water
FOTO: MARTIEN SLEUTJES/RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
In het in de periode 1920-1940 gebouwde Plan West rijzen de huizenprijzen uit de pan.

Volgens de Structuurvisie Amsterdam 2040 moeten er in de regio binnen dertig jaar zo’n 150.000 woningen bij komen. Gedurfdere scenario’s noemen het dubbele aantal. De vraag naar centrumstedelijke (woon)milieus is groot. Het helen van de breukvlakken in het stedelijk weefsel biedt ruimte om aan een deel van de vraag te voldoen.

Gadet, Van Zanen & Buursink - Grensvlakken.pdf
Download dit document (882.97 KB)