geografie april 2012

De Ronde van Vlaanderen | Migratie Duitsland en België | Cartografi sche fabels: het noorden boven | De ontbrekende schakel
tussen voor- en naoorlogs Amsterdam | Erosie op Mauritius | Once upon a time in Anatolia

Kennis

De Ronde van Vlaanderen

Zo oranjegek als Nederlands zijn tijdens het WK Voetbal, zo verknocht zijn de Vlamingen aan ‘hun’ Ronde. Media-tycoon Wouter Vandenhaute nam de organisatie een paar jaar geleden over. Hij koos voor een commerciële aanpak en schrapt – tot veler ontzetting – dit jaar de Muur van Geraardsbergen uit het parcours. Het kon weleens de redding van ‘Vlaanderens Mooiste’ betekenen.

België
Kennis

Grote veranderingen in de migratie met Duitsland en België

‘Kabinet vreest massale toestroom van Duitse studenten’, kopten Elsevier en de Volkskrant op 28 december jl. Het vertreksaldo van -10% richting Duitsland (2002-2003) is in zeven jaar veranderd in een vestigingsoverschot van +10%. Mede door de crisis is de migratie met Duitsland en ook België de laatste jaren sterk veranderd. Achter de saldo’s per land schuilen echter heel verschillende stromen per regio en leeftijdscategorie.

migratie
België
Duitsland
Nederland
Kennis

Wonen bij de oosterburen

Aan de rand of in het midden?

Het aantal Nederlanders dat in onze buurlanden woont, is tussen 1996 en 2010 sterk gestegen: in België met 42% en in Duitsland met 16%. Volgens het gezaghebbende Compendium voor de Leefomgeving wonen Nederlanders voornamelijk in de grensgemeenten van hun buurlanden en andersom zou dat ook opgaan voor de Duitsers en Belgen. Maar het beeld is veel genuanceerder.

migratie
België
Duitsland
Nederland
Opinie

Het noorden boven

Een ‘natuurlijke’ oriëntatie van kaarten bestaat niet. ‘Noord boven’ is wel wijdverbreid en om die reden handig om aan te houden. Behalve als je een goede reden hebt een andere windrichting boven te zetten.

cartografie
Kennis

Brusselse machinekamer draait op blijvers en passanten

Op hoogtijdagen staan in Brussel de prominenten in de schijnwerpers. Maar achter de schermen houden Europese beleidsmakers het wiel draaiend. Zij vormen een moeilijk te doorgronden geheel – woorden als ‘beleidsapparaat’ en ‘machinekamer’ suggereren wellicht nog iets te veel coherentie – maar zonder hun inzet loopt de boel geheid vast.

Europese kwestie
Opinie

Duinfietspad

Dit voorjaar wordt langs de kust een nieuw fietspad geopend. Het loopt van Kijkduin via Ter Heijde naar Hoek van Holland. Niet door de duinen, daar liep al een fietspad, nee, over de duinen heen. Een fietspad met uitzicht op zee.

Blog: Stad in zicht
Kennis

Grensvlakken

Volgens de Structuurvisie Amsterdam 2040 moeten er in de regio binnen dertig jaar zo’n 150.000 woningen bij komen. Gedurfdere scenario’s noemen het dubbele aantal. De vraag naar centrumstedelijke (woon)milieus is groot. Het helen van de breukvlakken in het stedelijk weefsel biedt ruimte om aan een deel van de vraag te voldoen.

Amsterdam
Kennis

Boeren succesvol betrokken bij aanleg irrigatiesystemen

Tussen 2001 en 2011 is er samen met de lokale boeren een groot aantal kleinschalige irrigatiesystemen gebouwd in de Indiase deelstaat Maharashtra. Ze kunnen nu twee of zelfs drie gewassen per jaar verbouwen.

India
Kennis

Vruchtbare bodems van Mauritius verdwijnen in zee

Voordat de Nederlandse kolonisten het eiland in 1638 inpalmden, was Mauritius bedekt met tropisch regenwoud. Meer dan 98 procent is gekapt waardoor bodems minder beschermd zijn tegen hevige regenval. Voedingsstoffen en landbouwchemicaliën spoelen in rivieren en bedreigen het koraalrif rondom het eiland. Een erosiemodel laat zien hoe natuurlijke en menselijke factoren dit proces versnellen.

Mauritius
Opinie

De scriptie van Arjaan Pellis

Arjaan Pellis: ‘Voor mijn tentje bij een houtvuur in de kou’

Opinie

Once upon a time in Anatolia

Nuri Bilge Ceylan maakte tot nu toe zes lange speelfilms waarvan er twee met een hoge geografische informatiewaarde: Uzak speelt in Istanbul, Kasaba op platteland. Het recente Once upon a time in Anatolia, deels een nachtelijke roadmovie, vormt een krachtig portret van het Turkse achterland. Billy Gunterman werkte twee opdrachten uit om de film in te zetten binnen het geografieonderwijs.

onderwijs
Turkije
Opinie

Spaghetti

Tom Wils over excellente docenten.

onderwijs
Opinie

Overschakeling van kolen op schaliegas verergert broeikaseffect

In het vorige nummer van Geografie zetten twee TNO-medewerkers de potenties en risico’s van de winning van schaliegas op een rij. Eén aspect vergaten ze: de grote hoeveelheden methaan die bij de winning weglekken en het broeikaseffect verergeren.

reactie