Grote veranderingen in de migratie met Duitsland en België

1 april 2012
Dit artikel is verschenen in: geografie april 2012
migratie
België
Duitsland
Nederland
Kennis
FOTO: BLOG.STUDIEREN-IN-HOLLAND.DE

‘Kabinet vreest massale toestroom van Duitse studenten’, kopten Elsevier en de Volkskrant op 28 december jl. Het vertreksaldo van -10% richting Duitsland (2002-2003) is in zeven jaar veranderd in een vestigingsoverschot van +10%. Mede door de crisis is de migratie met Duitsland en ook België de laatste jaren sterk veranderd. Achter de saldo’s per land schuilen echter heel verschillende stromen per regio en leeftijdscategorie.

Harts - Grote veranderingen in de migratie met Duitsland en België.pdf
Download dit document (2.41 MB)