Wonen bij de oosterburen

1 april 2012
Auteurs:
Hein Vrolijk
Frisse Blik
Dit artikel is verschenen in: geografie april 2012
migratie
België
Duitsland
Nederland
Kennis
FOTO: CHRIS DURST

Aan de rand of in het midden?

Het aantal Nederlanders dat in onze buurlanden woont, is tussen 1996 en 2010 sterk gestegen: in België met 42% en in Duitsland met 16%. Volgens het gezaghebbende Compendium voor de Leefomgeving wonen Nederlanders voornamelijk in de grensgemeenten van hun buurlanden en andersom zou dat ook opgaan voor de Duitsers en Belgen. Maar het beeld is veel genuanceerder.

Vrolijk - Wonen bij de buren.pdf
Download dit document (263.89 KB)