Haalt de fysische geografie 2035?

1 juni 2013
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2013
fysische geografie
KNAG
2035
Opinie
Haalt de fysische geografie 2035?
FOTO: SALTY SAL/FLICKR
Geomorfologen kunnen landschapsvormen in Scandinavië, zoals de bergen van Jotunheim met het Gjendemeer in Noorwegen (foto), niet verklaren zonder te rade te gaan bij de geologie, aldus Kroonenberg. Het gebied is na de laatste ijstijd 300 meter opgeheven door het wegvallen van de druk van de ijskap.

Over de inhoud en grenzen van de fysische geografie is altijd veel gedoe geweest. Maar heeft het vakgebied wel een eigen exclusief domein? Welbeschouwd kunnen we heel goed zonder het begrip fysische geografie. Een pleidooi om de oogkleppen af te doen en het schoolvak aardrijkskunde te splitsen.

Haalt de fysische geografie 2035.pdf
Download dit document