Hedendaagse kaarten

1 juni 2013
Auteurs:
Ferjan Ormeling
Voorzitter werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen van de Nederlandse Taalunie, vice chair van de United Nations Group of Experts on Geographical Names
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2013
kaartlezen
KNAG
cartografie
Kennis
Hedendaagse cartografie
Detail van Michels’ panoramakaart van Groningen en omstreken (1970). Alle kerkjes op het Hoogeland hebben een ander silhouet. Tussen Roodeschool en Uithuizen zie je een treintje lopen, alle kernen zijn gekarakteriseerd en ook verspreide bebouwing is aangegeven.

De hedendaagse kartografie is veelal toepassingsgericht. Een goede kaart is een samenspel tussen inhoud en vorm. Studenten moeten daarom niet alleen worden getraind in het vervaardigen van kaarten, maar ook in het lezen ervan.

Hedendaagse kaarten.pdf
Download dit document