Jonge Europeanen op de huizenmarkt: ongelijkheid neemt toe

14 maart 2017
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
woningmarkt
Kennis
huizen italie
FOTO: JARLE REFSNES/FLICKR

De ongelijkheid tussen verschillende generaties neemt toe en het hebben van een koopwoning heeft daarmee te maken. Hoe moeten we omgaan met deze vorm van ongelijkheid, die schade toebrengt aan de samenleving? Het HOUWEL project houdt zich hiermee bezig.

 

De opkomst en het succes van 50plus van Henk Krol en het voortdurende gesteggel over de hoogte van pensioenen zijn duidelijke tekenen dat de spanning tussen de generaties aan het oplopen is. De Universiteit van Amsterdam kijkt in het HOUWEL project in het bijzonder naar de rol die het al dan niet hebben van een koopwoning daarbij speelt.

Zo lijkt het er op dat veranderingen op de arbeidsmarkt, waar een vast contract niet langer gebruikelijk is, er toe leidt dat  jongeren veel moeilijker toegang tot koopwoningen krijgen. Hoewel inmiddels meer dan 70 procent van de Europeanen een koopwoning heeft lijkt dit te stageneren voor jongere generaties. Hoe daarmee wordt omgegaan in Nederland, het Verenigd Koninkijk, Duitsland, Italië, Roemenië en Japan is het doel van het project.

Opvallend is dat oudere generaties in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hun kinderen steunen maar tegelijkertijd waken voor hun onafhankelijkheid. Ze lenen vaak wel geld om een huis te kopen, in het Verenigd Koninkijk nu zelfs in 75 procent van de gevallen, maar er wordt middels clausules wel voor gezorgd dat kinderen hun onafhankelijkheid bewaren.

In Italië en Roemenië is er ook steun maar betekent dit veelal dat kinderen worden geacht niet af te wijken van de ouderlijke normen en waarden. In alle gevallen betekent het trouwens dat de ongelijkheid in de samenleving toeneemt, omdat steun bij het kopen van een huis slechts mogelijk is als jezelf al een huis bezit. Omdat uit de analyses van Wilkinson et al blijkt hoe schadelijk dit is voor samenlevingen is de vraag hoe we met deze vorm van ongelijkheid moeten omgaan. Want hoe voorkomen we dat ongelijkheid toeneemt, generaties tegen over elkaar komen te staan en of elke vorm van dynamiek dooft omdat kinderen compleet afhankelijk zijn van hun ouders?

In onderstaande twee video’s wordt de aard van het project duidelijk. Er is ook een korte inhoudelijke beschrijving van het project in het Engels en natuurlijk de proefschriften van  Rowan Arundel en Oana Druță.

Arundel & Druta - Young Europeans on the housing market.pdf
Download dit document (50.5 KB)