Senioren gaan niet zomaar kleiner wonen

16 september 2021
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
woningmarkt
Nieuws
FOTO: IJSLANDGEK/WIKIMEDIA (CC)
Een seniorenflat zoals deze in Leusden is niet zomaar een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die in een ruim huis wonen.

Vanwege het grote gebrek aan woonruimte voor jongere gezinnen zou het mooi zijn als senioren hun te groot geworden woning verruilen voor bijvoorbeeld een appartement. Maar ouderen voelen er over het algemeen weinig voor om te verhuizen. Dat komt niet zozeer doordat er weinig geschikt aanbod is. Het is vooral een eigen keus, zo concludeert economisch geograaf Petra de Jong in haar onderzoek No place like home? aan de Rijksuniversiteit Groningen waarop ze op 9 september jl. is gepromoveerd.

De Jonge onderzocht de verhuismobiliteit en woonvoorkeuren van ouderen in Nederland. Eerdere studies laten zien dat ouderen over het algemeen zeer weinig verhuizen. De Jong toont aan dat wanneer ouderen een ‘stel dat’-keuze krijgen, de overgrote meerderheid het liefst blijft zitten waar hij zit.

In een interview op NOS Radio 1 van 8 september licht de Jonge toe dat ouderen vaak erg gehecht zijn aan hun woning en de omgeving. Daarbij zijn de woonlasten laag, omdat het huis grotendeels is afbetaald of omdat ze al lang huren. Dus ‘zolang er geen gevoel van urgentie is, bijvoorbeeld vanwege lichamelijk ongemak, is de noodzaak om te verhuizen niet heel groot’, aldus De Jonge.

Maar hoe motiveer je senioren dan wél om kleiner te gaan wonen? Uit De Jongs onderzoek blijkt dat de ene oudere de andere niet is. Zo wil lang niet iedereen in een buurt wonen met alleen leeftijdgenoten en geven sommigen niet per se de voorkeur aan een kleinere woning, zoals vaak wordt aangenomen. De Jong adviseert daarom in gesprek te gaan met senioren over hun woonwensen.

In Geografie april 2018 verscheen een artikel over participatief onderzoek met ouderen naar hun woonwensen in de wijk Vinkhuizen in Groningen.

Lees het proefschrift of een samenvatting van het interview met De Jonge op het NOS journaal.