'Kinderen hebben verrassend leuke ideeën!'

20 maart 2018
Auteurs:
Florien Willems
webredacteur geografie.nl
GeoWeek
onderwijs
Opinie
FOTO: FLORIEN WILLEMS/KNAG
Uitzicht op de A12 en het Amsterdam-Rijnkanaal vanaf het kantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht.

Het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO) is hoofdpartner van de GeoWeek, een week waarbij in het basisonderwijs volop aandacht is voor geo in de praktijk. Leerlingen kunnen op excursie bij allerlei geo-organisaties die hun deuren speciaal daarvoor openen, om te zien wat je allemaal kunt met aardrijkskunde. Gilbert Boerekamp (afdelingshoofd Bodem en Ondergrond bij Rijkswaterstaat) legt uit waarom vanuit Rijkswaterstaat (RWS) en ENBO interesse is in de GeoWeek en waarom het zo belangrijk is dat onderwijs en de praktijk beter op elkaar aansluiten.

 

Gilbert Boerekamp: 'Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond is een samenwerkingsnetwerk van kennisinstellingen die zich bezighouden met de Nederlandse bodem en ondergrond. RIVM, TNO, SIKB, Deltares en RWS leefomgeving zitten er in. Door middel van het netwerk hebben we één loket gecreëerd waar mensen terecht kunnen voor kennis en informatie over bodem en ondergrond. Daarnaast is kennisoverdracht tussen de organisaties een belangrijk punt binnen het netwerk. Een derde punt is het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de praktijk.'

Aan dat laatste punt valt inderdaad nog wat te verbeteren. Boerekamp vertelt dat die aansluiting tussen onderwijs en de praktijk tien jaar geleden behoorlijk  slecht was, inmiddels is verbeterd maar nog altijd beter kan. Er is vanuit RWS veel vraag naar specifieke kennis, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame leefomgeving, watermanagement of smart mobility. Ook anticipeert RWS actief op vergrijzing. ‘We hebben ons traineeship bijvoorbeeld verviervoudigd, waardoor momenteel veel jonge potentials instromen. Dit is nodig om  jongeren te trekken én binnen te houden.’ Doorgaans richt RWS zich voornamelijk op academici en hbo-opgeleide jongeren, maar door zich aan de GeoWeek te verbinden probeert het ook jonge kinderen enthousiast voor geo te krijgen. Dat is dan ook de belangrijkste motivatie om hoofdpartner van de GeoWeek te zijn.

FOTO: FLORIEN WILLEMS/KNAG
Gilbert Boerekamp

'Tijdens de GeoWeek komen kinderen bij echte bedrijven die concreet laten zien wat geo in de praktijk is. Je gaat bijvoorbeeld de aanleg van een ecoduct bekijken, of door Rotterdam lopen met een app op je telefoon die laat zien wat er in de bodem zit. Dat maakt veel indruk! Het is natuurlijk niet meetbaar of deze kinderen hierdoor ook daadwerkelijk de geo-kant op gaan, maar ik hoop dat er extra interesse komt voor dit interessante vakgebied met veel werkgelegenheid, waardoor er later weer meer animo is om geowetenschappen te studeren', aldus Boerekamp.

Daarnaast is het volgens Boerekamp ook gewoon heel leuk om als bedrijf of overheidsinstelling mee te doen aan de GeoWeek: 'Als professional moet je het doel van je werk in "Jip en Janneketaal" uitleggen om het voor kinderen begrijpelijk te maken. Dat is ook leerzaam voor jezelf. Kinderen stellen heel basale vragen waardoor je zelf ook weer terug naar de basis moet. Verder hebben ze leuke ideeën en nieuwe invalshoeken. RWS maakt bijvoorbeeld gebruik van de Raad van Kinderen en ons bestuur nam al enkele van hun adviezen concreet over in onze eigen praktijkuitvoering. Hoe mooi is dat!'

De GeoWeek is heel goed georganiseerd volgens Boerekamp, dus als bedrijf of overheidsinstelling hoef je alleen maar je deuren open te zetten en je aan te melden. Ook scholen kunnen zich nog aanmelden. Boerekamp bedenkt zich terloops dat de school waarop zijn eigen kinderen zitten niet eens meedoet. 'Wellicht nog een idee om medewerkers van bedrijven die meedoen zelf de scholen waarop hun kinderen zitten te laten benaderen. Hoe leuk is het om met je klas te gaan kijken bij het werk van je vader of moeder? Hoe meer bedrijven, overheden en scholen meedoen, hoe groter de impact!'

'Tijdens de GeoWeek komen kinderen bij echte bedrijven die concreet laten zien wat geo in de praktijk is. Dat maakt indruk!'

De GeoWeek is een jaarlijks terugkerende week waarin de aandacht voor geografie centraal staat. In 2018 deden ruim zevenduizend leerlingen mee aan de expedities die door het hele land worden georganiseerd.